Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Коледни предложения от BROKO

При поръчка на Вашата застраховка Гражданска отговорност получавате: 10% отстъпката от цената на всички застрахователните компании при еднократно плащане. (отстъпката е върху премията по полицата без 11,40- стойността на вноската за гаранционен и обезпечителен фонд и стикер) 8% отстъпката от цената на всички застрахователните компании при плащане на две вноски; 6% отстъпката от цената на всички застрахователните компании при плащане на три вноски и 4% отстъпката от цената на всички застрахователните компании при плащане на четири вноски. Ако предпочетете ЛевИнс за Ваш застраховател по гражданска отговорност получавате допълнителен подарък от 15лв. гориво или 15лв. отстъпка от годишния технически преглед. Горивото се предоставя от Петрол. Отстъпката за технически преглед можете да ползвате в следните пунктове.

Броко новини