Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Български имоти: с 30% повече за гражданска отговорност на товарни автомобили

От 21.06.2010 са в сила новите ценови условия за гражданска отговорност в Български имоти. Новото: по- високи цени за избрани тарифни категории, конкурентни премии за останалите, преференции за еднократно плащане. С новите тарифни условия премиите са средно с 31,5% по високи само за товарни автомобили над 3,5 тона общо тегло и влекачи. Оскъпяването е валидно независимо от рисковия регион на превозното средство. За софийски леки автомобили над 1800 кубика новите цени са с левче по- ниски. С толкова е по- малко е и премията за товарни ремаркета над 10т. и автобуси в този регион. Втората съществена промяна е значителното оскъпяване на разсроченото плащане. Спрямо старите 10 лв. в повече, при новите условия гражданската отговорност платима на вноски е средно с 13% по скъпа за София, Пловдив, Варна и Бургас. Не бива да се пропуска обаче, че Български имоти не предлагат отстъпки за територия на управление. Т.е. цената на покритието по гражданска отговорност е с включен сертификат зелена карта. Това прави ценовото предложение на компанията след най- атрактивните за леки автомобили пътуващи в чужбина. Проверете цената за вашия автомобил при новите условия на Български имоти.

Броко новини