Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Булинс: Брокерите вече са разрешени при огледите по каско

Още една интереснина от днес. Булинс махна ограничението брокерите да придружават клиентите си при завеждане на щети.

Нямаме представа за причините това правило да бъде въведено въобще, но все пак съобразяването с определението за дейността на брокера, споменато в Кодекса за застраховане, не е никак лошо решение.

Има ли право брокерът да придружава клиента си при завеждане на щета?

Кодексът за застраховане чл. 153, ал.4 изрично дава основание на брокера да съдейства на потребителя на застрахователни услуги при уреждане на претенции при настъпване на застрахователни събития. Това предполага две неща:

  • Брокерът има право да предостави консултация на всеки застрахован, независимо от това дали е негов клиент или не;
  • Няма ограничения мястото за предоставяне на тази услуга да е ликвидационния център на застрахователя.

С други думи, не право, а задължение на брокера е най- малкото да информира потребителя на застрахователни услуги как да предяви претенция, какво да очаква по време на процеса по ликвидация и на какви срокове да разчита за да види изпълнение на ангажимента на застрахователя.

Трябва ли да ходи брокерът с клиента при завеждане на щетата?

Нашите наблюдения показват, че това е по- доброто решение. Факт е, че част от подготовката за претенция може да бъде извън центъра на застрахователя. И докато попълването на заявление за щета и предоставянето на необходимите документи не са съществен проблем, то огледът е! По простата причина, че при огледа се съставя протокол в който застрахователят описва увредените детайли/ имущество и с подписа си върху този документ клиентът се съгласява с направените констатации.

А това е важно! Защото определя за какво ще бъде платено и колко (според степента на увреждане/ деформация).

Клиентът няма рутината толкова бързо да прецени дали направената констатация съответства на претенцията: описани ли са всички детайли/ имущества, степента на деформация/ увреждане достоверна ли е спрямо състоянието на обекта на застраховка. Дори и да е така, потвърждение от експерт никога не е излишно.

Ако щетата е по каско и колата е с право на сервиз, голяма част от компаниите са бързи и издават възлагателно писмо при предявяване. Списъкът от доверени сервизи не е постоянен, а за рядко предявяващите претенция застраховани е вероятно да съдържа само списък от непознати фирми. Споделянето на впечатление в реално време не е излишно за нито една от страните. Клиентът разчита на фактическите наблюдения на брокера, а ликвидаторът има бързият отговор на застрахования към кого да е адресирано възлагателното писмо.

Между другото вече стигаме и до извода, че брокерът задължително трябва да ходи и при огледа на колата. Защото твърде често „неработеща” аларма, несподелени изрично констатации при огледа могат да станат причина за негативни впечатления през живота на полицата.

Броко новини