Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Булинс: Нов продукт по имуществено застраховане

Чухте ли вече за Домашно имущество Премием на Булинс? Каквото и да сте чули, сега ще ви го доразкажем с детайли, защото подробностите са важни.

Продуктът е нов. На пазара е от скоро. Представлява стандартна лимитирана имуществена полица с клауза на първи риск. Добро и евтино предложение, без много изключения в условията. И поред.

За кого е тази полица?

Застраховката е предназначена за физически лица и може да се ползва за покритие на обичайни рискове за домашно имущество.

Какво имущество можете да застраховате?

Компанията не поставя ограничения за вида на имуществото, неговата площ или обитаемост. С полицата могат да бъдат застраховани къщи (или отделни етажи от тях), апартаменти, вили, независимо от тяхната площ . Това е важно предимство за продукта, особено ако ще покривате с вашата застраховка крайградската къща или имате голямо жилище. При част от застрахователите с малка полица не могат да се застраховат временно обитавани помещения или жилища над определена РЗП.

Задължително за застраховката е покритието на недвижимо и движимо имущество. За разлика от други предложения на пазара при Булинс избирате отделни лимити за общо обзавеждане и електроуреди. Включването на стъклата е по избор.

Лимитите

Варират в приемливо широки граници от 15 000 до 100 000 за недвижимо и до 25 000 за движимо имущество. Максималните лимити зависят от избрания пакет рискове. При ограниченото покритие са по- ниски до 40 000 за недвижимо.

Покритите рискове

Рисковете се предлагат в два пакета. Класик (по тесен) и елит.

С по- тесния пакет покривате пожар (FLEXA) , природни бедствия (вода, вятър, сняг), без земетресение и отговорност към трети лица. С „Елит” застраховаеми са и земетресението, вандализъм, кражба (на електроуреди само) и късо съединение.

Покритието за кражба заслужава да се коментира. Без е без опис до 2 000лв. Булинс обаче покриват и двата риска по кражба- с взлом и с техническо средство. По тези рискове застраховаема и нестационарната компютърна техника. Тези две особености са често изключение при малката полица на почти всички компании.

Разсрочване на премията

Може, до 4 вноски, без значение от размера на премията.

Харесахте ли условията на Булинс за застраховката на вашето домашно имущество? Проверете и цените?.

Броко новини