Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Булинс: Самоучастието по стандартната малка имуществена полица остава само за риск земетресение

Днес го пишем ден за Буинс, макар че доста вести имаме за каско и имуществено застраховане и от ХДИ. Така е, позатопли се и пазарът се раздвижи…

Малката имуществена полица на Булинс става по атрактивна

Тя винаги е била евтина. Промяната е в условия.

Булинс имат два продукта на първи риск по имуществено застраховане- „Домашно имущество” и „Домашно имущество премиум”

Премийната версия вече ви представихме при нейното пускане през април 2012.

? Нов продукт от Булинс: Домашно имущество премиум

Цените на Булинс по този продукт можете за проверите и онлайн ?

Оферта на компанията има, ако изберете от нашия въпросник покритие на „пожар природни бедствия (без земетресение)” и „Пожар, природни бедствия, земетресение и кражба” и лимити на отговорност 15 000, 25 000, 40 000, 60 000 и 100 000лв.

Промените от тази седмица се отнасят за стандартната имуществена полица на първи риск. Спрямо Премиум покритите рискове при нея са по- малко, а допустимите лимити- по ниски. Правим необходимите настройки на нашата система за тарифиране, за да ви покажем и цените за този продукт.

Самоучастието остава само за риска земетресение.

С условията си до скоро застрахователят предвиждаше принос на застрахования от 2,5% от застрахователната сума за всяка щета и при всеки покрит риск. Личното участие остава вече само за земетресение. Факт е, че 2,5% е леко по високо от обичайните за пазара нива, но това е инструментът полицата да бъде евтина.

За сравнение:Пазарен шаблон е 2% самоучастие по земетресение, но нашата оферта съдържа и други примери. Армеец и Дженерали не предвиждат самоучастие по малката си имуществена полица. При Алианц личния принос е фиксирани 100лв от всяка щета. При Групама пък покритието на риска земетресение е само за магнитут на земния трус над 5 по Рихтер.За другите застраховаеми рискове Алианц предвиждат 100лв личен принос от всяка щета. При Булстрад има 1% самоучастие за риска наводнение.

Самоучаститето на всяко предложение от застраховател по рискове ви показваме в изрична колона- в дясно от списъка на покритите рискове. Проверявате го от бутон?

Дали ви трябва лимитирана полица въобще?

Винаги е по- добре от нищо. Със или без самоучастие имате определена защита.

Кога това не е било за предпочитане пред никаква?! Проверете и цените.?

Броко новини