Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Булинс: Товарните коли - по общо тегло за гражданска отговорност

Интересно решение имате от днес в сила от днес от Булинс.

Товарните коли вече ще се тарифират по общо тегло за гражданска отговорност

Чудесна промяна е това. Колкото и да ви е неприятно, че цената формално става по- височка за някой превозни средства. Хубавото е, защото:

  • Спестява чуденето коя кола по какво да се смята. По този въпрос на пазара има драстични различия. Като се почне от всичко товарно по общо тегло, до товароносимост за тези за които наистина могат да се возят товари (автокрановете не са такива например), до безумието всички по полезен товар (при което един автокран може да се приведе до малко по- голяма баничарка);
  • Обективно е. Защото цената зависи само от обективно определяем критерии за които има удостоверителен документ (талона на МПС-то).
  • И удобно- просто не се налага да се смята. Числото е готово в талона.

И да не са били това съображенията при Булинс- получава им се.

Какво друго ново около гражданската отговорност на Булинс?

Да пообобщим трябва, че доста време се скътавахме с разни външни занимания.

Предлага се и 30 дневна полица

По правилата на новия Кодекс, за колите в чуждестранна регистрация, които предстои да бъдат регистрирани в България трябва да се издава само едномесечна гражданска отговорност. Нововъведението обаче все още не е факт при всички застрахователи. Няма кой знае какво значение това, защото за 1 месец цената няма да е такива драстични разлики между компаниите, но… правото на избор радва.

Анулирането на полици с административна такса

Стикер, зелената карта и още един 10лв в плюс, ако са изминали повече от 24-48 часа. Няма за го коментираме толкова от каква себестойност тръгва тази цена (може пък и да си заслужава. Средна заплата на нает синиър ИТ- 3200 за 40 часасова работна седмица, прави по 20лв на час. Времето за анулиране е не повече от минута- нали затова му даваме тая заплата на синиър-а. пределния разход от анулирането на една допълнителна полица- близка до нула. Смятайте се го натам… добра рентабилност има).

Интересното е друго.

Полиците по гражданска отговорност могат да се анулират? Според проектокоментар на КФН (поне така пише в документа, нищо че е поставен в категорията на вече приетите) нещата седят по друг начин. Ако полицата е сключена без липса на застрахователен интерес (което при гражданската отговорност няма как да се случи, защото с аргумент „защита на обществения интерес“ всеки може да направи полица на който си поиска) договорът за задължителна застраховка може да бъде най- много нищожен. Анулирането има действие на обезсилване с обратна сила. То не е уредено от действащото ни законодателство.

В резюме.

Колеги брокери, като ви поискат тази такса не пречи да знаете повече. Документът на КФН е проект, но пък аргументите в него са разумни и валидни.

От друга страна с въвеждането на такси и таксички все повече заприличваме на банките. При тях нищо не се прави безплатно. И точто за това банки има на всеки ъгъл, застрахователи- не.

Броко новини