Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Булстрад: Плащането на щети от градушката- до 30 минути на каса

Е тука трябва много да се впечатлите! Защото Булстрад пратиха новината на деня.

Обезщетенията от градушката готови до 30 минути на каса

Предложението за ултра краткия срок е валидно за всички, избрали или с право на ликвидация по експертна оценка. До 30 минути след огледа застрахователят плаща определената сума. Обичайния срок за обработка на претенцията до плащане е 15 дни!

Допълнително удобство Булстрад предвижда и за клиентите си по имуществени застраховки. Ако щетата ви е неотложна, можете да разчитате на незабавна компенсация на каса срещу предоставени разходни документи за извършения ремонт и новите стъкла.

Предложението е валидно и за тази полица на Булстрад

Между другото с тази оферта не остават много опции при които да се чака при колите. Ако МПС-то е с право на сервиз и се спрете на доверен или официален, издаването на възлагателно писмо е веднага след огледа. Чакатено е за място в сервиз.

Възстановяването на разходи по фактури (удобно е, ако имате контакт за място за ремонт на което все още има свободни мести) трудно ще го усетите като време от застрахователя, ако избрания авто сервиз има опит със застрахователи или брокера даде едно рамо при съгласуването на прогнозните суми.

От Булстрад уверяват, че навалици по ликвидационните центрове вече няма. Офисите работят с обичайното работно време. Имате време до 31.07. да занимаваете застрахователя с вашата щета от падналата градушка. Ако не ви се седи в София, претенции се приемат и в центровете за щети в други градове.

Кога не е било по- удобно човек да има застраховка, а?

Броко новини