Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Булстрад: Покритие на всички рискове по каско става отново възможно с клауза Бонус каско

Година по- късно Булстрад връщат отново възможността за покритие на всички рискове по каско. За който е забравил до юни 2013г. тази опция се предлагаше като самостоятелен продукт в портфейла на компанията. От днес

Бонус каско е клаузата с покритие на всички рискове при Каско стандарт

Покритието по каско при всички застрахователи е на база изброени рискове. С други думи понятието „Пълно каско“ обхваща е само ограничен на брой и изрично упоменати в условията обстоятелства, водещи до щета. Предложението на Булстрад е единственото изключение. Покритието по полицата при бонус клаузата сработва при всяка ситуация, която не е изрично изключена.

Извън екстрата от разликата в базата на покритието, изборът на Бонус Каско клауза ви освобождава и от ограничението на покритието за до две частични щети по декларация (това са такива, за които пътна полиция не длъжна да посети мястото на събитието и за които нямате опция да съставите двустранен констативен протокол).

Другите промени по каското на Булстрад

Покритието на гуми е обратно в офертата

При него срещу допълнително платена премия купувате покритие срещу внезапно пробиване, спукване или деформация в резултат на дупки или предмети на пътя или изброени злоумишлени действия на трети лица. Това разширение на каското е допустимо за всички клаузи, различни от минималната (пожар и природни бедствия) за превозни средства със стандартно предназначение. Разбира се, изключени са набор луксозни марки и МПС-та австралийски, канадско и американско производство.

Умишленият палеж влиза в общата цена

Другото съществено различно при Булстрад до сега е покритието на умишления палеж и взривяване. Неудобството да се доплаща е вече история и тези специфични злоумишлени действия вече са част от покритието на клаузите Пълно и Бонус каско. При това без разлика в цената.

Няколко други предимства в условията на Булстрад за каско

  • Може да се ползва авансов бонус. Размерът е фиксиран в тарифата на около 15%
  • Автоасистансът е без пари за застрахователно събитие. Може да се доплати и за покритие на техническа повреда или друго, свързано с нормалната експлоатация на превозното средство.
  • За коли до 7 години дори техническата повреда по двигателя, скоростната кутия и задвижването е застраховаема.

В резюме. Интересен продукт с доста възможности на конкурентна цена.

Броко новини