Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Булстад: По- високи цени за гражданска отговорност

От 22.03.2010 са в сила новите тарифни условия за гражданска отговорност в Булстрад. Промените са няколко. Базовите премии за леки автомобили са с между 5% и 8% по високи. Толкова е и завишението за товарни автомобили до 10т., автобуси, ремаркета и полуремаркета. По- драстична ценова промяна компанията налага за тежкотоварни коли и влекачи. Новите условия са със средно 30% по високи. Булстрад въвежда и ново зониране на рисковите географски области. За разлика от старата тарифа в най рисковия регион І попадат не само София, но и Пловдив, Варна Бургас и Перник, като и няколко общини с прилежащите им населени места в тези области. С промяната в рисковите зони реалното повишение на премията за областите Пловдив, Варна Бургас и Перник е средно с 11% за леки и 23% за товарни автомобили. Всички останали областни градове влизат в регион 2. Новата тарифа предоставя приблизително същите ценови преференции за по-добър риск на региона. Отпада отстъпката за плащане на две вноски и възможността за разсрочено плащане на премията на четири вноски. Запазват се преференциите за еднократно плащане, шофьорски стаж над 5 години и липса на виновно причинени пътнотранспортни произшествия през последните две години. За издаване на сертификат Зелена карта при сключване Булстрад не събира допълнителни такси. Проверете цената за Вашата гражданска отговорност по новите условия на Булстрад.

Броко новини