Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Булстрад: Разнообразието от продукти по каско се свива до края на юни

?

Много можем да кажем за каското на Булстрад, но първото което изпъква е разнообразие- от продукти, условия и специално клаузи. Тази екстра е на път обаче да стане история.

До края на юни компанията спира предлагането на две от автомобилните си застраховки.

След 20.05.2013г. без Каско Експрес, а до края на юни и без Бонус Каско

За две неща може да се съжалява от спирането на двата продукта:

  • Каско за всички рискове

Бонус каско е единствения продукт на пазара при който покритието на рисковете не се уговаря на база изброени рискове. Застраховката важи за всичко, което не е изрично изключено.

Със спирането на Бонус Каско изборът на пазара ще бъде само между стандартните частични покрития и кражба. (Популярното определение „пълно каско” до определена степен е заблуждаващо тъй като на практика покритието е само за конкретно изброени (макар и най- вероятни) опасности.)

? Булстрад: Всички рискове и за каско

  • Застраховка на гуми

При стандартни условия ангажиментът на застрахователя за щети върху гуми и джанти е само при застрахователно събитие при което има и други щети върху преводното средство. Обикновено изключени са злоумишлените увреждания само върху гуми и джанти и щетите от бордюри, тротоари или други части на пътя.

И по двата продукта на Булстрад тези изключения при определени условия бяха застраховаеми. При леко модифицирани условия опция остава валидна при другия каско продукт на компанията Каско Стандарт.

Срязване и пробиване на гума влиза в обхвата на риска злоумишлени действия на трети лица. Щетите от дупки остават в основното покритие, но застрахователят изисква при ликвидация и свидетелски показания от трето лице (различно от застрахования).

? Условия на авто застраховката Каско Стандарт

Промените не засягат и полицата за стари коли Каско 100. Условията за нещо остават както до сега.

? Условия на Булстрад за Каско 100

Какво не бива да забравяте, ако имате каско в Булстрад?

Уведомлението при щета е задължително! Пише го в общите условия!?

Става на телефон 0800 11 111. Ако го пропуснете имат основание да ви откажат плащане.

Броко новини