Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Булстрад: Всички рискове и по каско

Булстрад е единствената компания с която работим и за която новините разбираме от рекламите.

Та… Видяхте ли рекламата? Бонус каско, каско експрес… А, да! продаваме и гражданска! (при това на добра цена! особено ако ви трябва и зелена карта)

Но поред, за каското …

Бонус каско е търговското име на първия продукт по автомобилно застраховане. Предложението е сравнително ново, поради промяна на общите условия от края на миналата година. Предназначено е за коли до 10 години. Застраховката е сходна с обичайното каско с няколко важни разлики, които правят продукта интересен: покрити рискове и възможности за разширение на покритието.

Покритие на всички рискове

Въпреки, че някои компании наричат покритието „всички рискове”, то се договаря на база изброени рискове. Продуктът на Булстрад е първият на пазара, който избягва тази особеност във формулировката. Покритието е на база всички рискове. Т.е. застраховани сте за всичко, които не е изрично изключено. Извън обичайните незастраховаеми рискове (война, размирици, радиация, умисъл, износване и земетресение), изключени от покритието са всички щети в следствие на техническа неизправност, управление от неправоспособен водач, кражба на отделни детайли, умишлен палеж.

Колко точно са всички рискове

Макар и на пръв поглед изключенията да приравняват това покритие с обичайното пълно каско, то има две важни предимствата. Общото идва от факта, че далеч по лесно се разбират няколко изрично описани случая в които застрахователят няма да плати, отколкото покритите случаи при ограниченията на изключенията.

Пример: всички каско компании покриват пожар. Без допълнителни уточнения обаче, пожарът при повечето е възможно да се окаже изключен риск (или да предполага необичайно високо самоучастие- 50%), ако е в следствие на техническа неизправност или умисъл.

Конкретното предимство е, че част от изключенията са застраховаеми при специални условия, като селекцията е на обичайно непокрити или частично покрити по каско опасности.

  • Механична повреда

Предоставя се безплатно за извънгаранционни коли на възраст до 7 години, предназначени за лични нужди (колите с търговско предназначение могат да бъдат застраховани срещу допълнителна премия). Застраховани сте само за аварии, свързани с двигателя, скоростната кутия и задвижващият мост на МПС-то. Изискването за да влезе в сила покритието е автомобилът да има документирана история за гаранционна и извънгаранционна поддръжка.

  • Гуми

Обикновено при спуканата гума, ако не е съпроводена с друга щета в следствие на покрит риск, каско застрахователят не е длъжен да плати. Срещу допълнителна премия по бонус каско на Булстрад това неудобство може да бъде избегнато. За определени категории гуми (марка Е), монтирани на европейски или азиатски автомобили (без луксозните такива, като Ламборджини, Мазерати и т.н.), застрахователя покрива до 4 щети през срока на полицата в резултат на неочаквана повреда, спукване или пробиване на гумата.

Извън тези предимства продуктът на Булстрад е и с превърналите се вече в стандарт за пазара:

Безплатно покритие за чужбина

Застраховката е валидна за всички стани на Европейския съюз, Швейцария, Андора, Босна и Херцеговина, Норвегия, Сърбия, Черна гора, Македония и Турция. Безплатен автоасистанс за чужбина- предоставя се чрез Акса Асистанс.

Пътна помощ за страната

Покритието ви осигурява съдействие на територията на България. При събитие, в резултат на което превозното средство е обездвижено, асистанс компанията е ангажирана да отстрани причината на място или ако това е невъзможно, да превози МПС-то до най близкия сервиз или охраняем паркинг. Разширените е безплатно по клауза всички рискове за коли до 7 години за всеки покрит риск или при техническа повреда. Колите над 7 години имат право на безплатен асистанс само за покритите по полицата събития.

Злополука на местата

Вижте какво покрива?

Броко новини