Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Цената на гражданската отговорност ще запълзи нагоре през 2013г

Цената на гражданска отговорност няма да продължи дълго да се колебае около сегашните нива. Не спекулираме, както направиха повечето медии преди нова година. Обективната причина са изискванията за достатъчните резерви, които застрахователите заделят за гарантиране на изпълненията си по задължителната застраховка. Проектните стойности, предвидени в разредбите на КФН предвиждат малко под 16% нарастване на цената в следващата една година за всички категории МПС-на. Спрямо сегашните нива та премията реално постъпване може да се очаква за леки и товарни коли до 20г.

Гражданската отговорност ще започне поскъпва плавно

По наши прогнози първите промени в посока повишение можем да очакваме към края на март. Цената за задължителната полица ще се вдигне леко (между 3% и 5%), като разликите между компаниите по отношение на повишението ще зависят от дела на евтините продажби източниците на евтино финансиране.

Най- долният сегмент (този който може да бъде ефективно засегнат от разпоредбите за достатъчната премия) е този за леки коли на физически лица. Колкото по- ориентират към ритейл продажби е един застраховател (по голям портфейл натрупва) при ниските цени, толкова по- скоро ще промени премията в посока нагоре.

Твърде вероятно част от компаниите няма да удължат (както е обичайно напоследък) промоционалните си предложения за гражданска отговорност.

? Други наши очаквания за цената на гражданска отговорност

Не бива разбира се да се наслагва паника, защото конкуренцията между застрахователите няма да позволи крайни екцесии в цената за гражданска отговорност. Все пак независимо от предлагането, някой трябва и да я купува нали?

Не забравяйте и трите ни правила за избор на гражданска отговорност

  • По- рано е по- добре!

Максималният срок е 2 месеца спрямо датата на начало за полицата. Значителен е такъв срок, разумно е с около месец поръчката да изпревари началото.

  • Не оказвайте подаръци!

За да ви излезе гражданската отговорност толкова колкото сте платили, съобразете къде ще пътува колата в следващата една година. По- ниската цена с включена отстъпка за страната може да означава високо доплащане при необходимост от зелена карта или невъзможност да се предостави разширение на покритието за част страните от МЗСК. Така, че ако планирате дори и кратка ваканция в чужбина, обърнете внимание на част от офертите за гражданска отговорност с един или повече безплатни сертификата.

  • Плащайте еднократно

По- евтино е, при почни всички компании. Така избягвате и периодичната подмяна на стикери по стъклото на автомобила и събирането на сметки към полицата.

? Как се избира гражданска отговорност? Променя ли се нещо през 2013

Останалото е цена. Сравнявайте?

Броко новини