Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Днес е денят на застрахователя. ЧЕСТИТО НИ!

01.10 е денят на застрахователя.

Честит професионален празник за всички колеги: застрахователи, брокери, агенти.

За празника си пожелаваме:

По- любознателни клиенти

Защото надеждната информация за застраховката е условието тя да отговори на нуждата за която се купува. Четете и питайте преди да купите!

По- ясни и строги правила

Защото гаранция за качеството на застрахователната услуга е не само личното старание, но и прецизността на нормата.

Още повече нови продукти, клаузи, условия, особености

За да бъдем максимално гъвкави при персонализацията на всеки продукт към конкретния клиент.

Броко новини