Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

ДЗИ: 30 дневната еднократна гражданска отговорност на пропорционална цена.

С новият кодекс за застраховане, регулаторът предвиди гражданската отговорност да може да бъде сключвана със срок по- малък от една година при определени условия. Едно от тях (чл. 489, ал. 5) е, автомобилът да е с чуждестранна регистрация. Като допълнение на чл. 483, ал. 4 това условия означава допустимост на краткосрочната полица само при превозни средства с номера, издадени извън страните на европейското икономическо пространство.

Предположението за такава формулировка е ясно. Всяка страна от ЕС е длъжна да гарантира, че регистрираните под нейна юрисдикция МПС-та са застраховани.

Как стана задължителна еднократната 30 дневна гражданска отговорност при първоначална регистрация.

През април обаче, с промени в Наредба 49 (това е тази за задължителното застраховане) дефиниция от кодекса се поразшири и задължението за еднократната 30-дневна полица при първоначална регистрация обхвана всички МПС-та, различни от фабрично новите. Пазарът мълчаливо попрескочи това нововъведение. Най- вероятно защото ГФ не е осигурил технологична възможност за вменяване на задължението. Формално погледнато мотив за него има.

Гаранционният фонд ще събира повече пари

При статистика от около 300 000 новорегистрирани коли за 2016г например, промяната на едно изречение в Наредба 49, променя приходите за управляваните фондове с поне 3 млн. лв.

Доколко е справедливо собствениците на новозакупена кола, без статистика да се приемат за по- рискови от останалите и затова да плащат 12пъти по скъпа такса за рисковете, управлявани от ГФ е отделен въпрос. Или пък каква задължителна полица ще си купи човек, ако поради някаква (айде здравословна) причина, не успее да регистрира колата с чужда регистрация през срока на първата краткосрочна застраховка. Академични въпроси...

Не искаме и да допускаме, че това е мярка за противодействие с румънските регистрации. Защото е доста закъсняла… Законодателството в съседката ни е различно от началото на годината. И БГ регистрациите, карани от другата страна на Дунава драстично намаляват от 01-01-2017г., а след очакваните еко такси там от март 2018- съвсем.

Интересното е друго.

Как се адаптира пазара към задължителните еднократни граждански за нови регистрации.

За изтеклите изтеклите вече почти осем месеца - никак.

Колкото и несправедливо да звучи въвеждането на тази практика за потребителя, тя е повече възможност, отколкото неудобство за застрахователя. Въпреки това ОЗК е единствената компания, която още през април изрично забрани сключването на годишна полица за МПС-на с регистрация, различна от българска. Тарифата не е чак „краткосрочна“ (за незапознатите – варира от 15% до 100% от годишната), но е леко по скъпичка спрямо пропорционалната част. Драматично противоположна практика имаме все още при Булстрад. Тя е по скоро породена от румънската мода, отколкото изречението в наредба 49, но все още се отличава. МПС-тата без регистрация са на четворна цена за гражданска отговорност. Изключение е само случай в който новопридобитата кола освен със задължителната полица се пакетира и със каско.

И накрая новото от ДЗИ.

30 дневната еднократна гражданска отговорност е на пропорционална тарифа

Или сложното казано просто- на 1/12 от годишната премия по тарифа. 8,34% си е доста ниско, ако сравните с минималните 10%. Разбира се, като добави данъка, добавките за фондовете на ГФ пропорционалността никак не се вижда, но доколкото зависи от застрахователя е направено.

Хитро е!

1. Кръстосана продажба на по- ниска обща цена.

Най- голяма вероятност човек да си купи каско има през първата година на придобиване. Да сме точни, даже около придобиването. Защото тогава опасенията му, че новата инвестиция ще погине преди да я е изпратил са най- големи.

Тези, които не си купуват полиците от КАТ, докато чакат ред за канала, знаят че при всички компании без изключение, гражданската отговорност носи отстъпки по каско. При част от застрахователите и обратно. 30 дневката си е валидна полица, която въпреки еднократността си, носи всичките преференции за каско. При ДЗИ разликата е голяма – 10% намаление. Разумният потребителски избор не може да прескочи това съображение.

Застрахователите предпочитат каското пред гражданската отговорност. Рискът по каско е по- добре платен. Застрахователната сума е в порядък от хиляди, за разлика от лимитът от милиони при гражданската отговорност. Ако преценяваме краткосрочно 30 дневката продава каско, също толкова добре, колкото годишната, но с 12 пъти по- малка изложеност на риск.

2. Преференция за подновяване

30 дневката си е полица. Месец по късно вече сте стар клиент и ако решите да подновите сте с право на отстъпка за подновяване. Поне все още по указание не са го забранили. Ще потвърдим след първите тестове.

3. Ликвидно удобство

В дългосрочен период, колкото и да е добър продукта, лоялността на българския потребител се стопява лесно с разлика в цената. А и потреблението е с ограничен ресурс. Обичайният потребител за каско на дребно, е работещ човек на заплата. Вероятността да се поднови полицата един месец по рано е в пъти по- ниска от тази за последните седем дни. С този шаблон за поведение, оставащата едномесечна валидност на гражданската в момента за подновяване на каското дава безспорното предимство на текущата компания (дори и само със съображението, че за подновяване на засължителната полица ще трябва да се плаща следващия месец).

Поздравления за ДЗИ! Възможностите трябва да се използват гъвкаво. Даааа…. приемаме. Не са първи, но то от каско до каско …

Броко новини