Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

ДЗИ: Гражданска отговорност за Турция срещу 5,10лв.

15-ти е! Обещанието на ДЗИ е вече факт. Покритието по гражданска отговорност може да бъде разширено (извън задължителния обхват) и само за Турция. Цената на зелената карта е 5,10лв.

Какви за правилата за да ползвате зелена карта за Турция от ДЗИ?

1. Да имате сключена полица гражданска отговорност

От доста време, нито една компания е нас не предлага покритие за трети страни по гражданска отговорност самостоятелно. Разширение извън задължителния по кодекс обхват може да се получи само съм валидна полица.

2. Да сте си я купили гражданската отговорност с „отстъпка за България”

При издаването на зелената карта за Турция ще получавате анекс, с който освен за разширението на покритието се уговаряте с ДЗИ да не изисква отстъпката, вписана в полицата.

3. Да сте погасили всички вноски

Разбирайте го да плащане полицата еднократно или ако е уговорено разсрочено да сте внесли непогасените вноски.

За разширение на покритието получавате сертификат, който е задраскан за всички страни с изключение на Турция. Срокът за издадената зелена карта е до края на валидността на полицата. Тази екстра на гражданската отговорност в ДЗИ влиза в сила от днес, но може да се ползва от всички други клиенти с валидна към момента полица. Цената остава 5,10лв независимо от това кога ще разширите да разширите покритието (при сключване или на по- късна дата).

С това предложение офертата на ДЗИ се нарежда в челните места за МПС-та с обичайно управление в България и Турция. Обещаваме да сме максимално бързи с настройката на калкулатора за да сравнявате с точност до стотинка, ако това е вашия случай.

Броко новини