Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

ДЗИ: Каско опасните автомобили около стандартната тарифа при допълнителен имобилайзер

За да оцените по- добре промените при ДЗИ ще обобщим подходите на застрахователите по каско към определени модели автомобили за които статистиката (особено за риска кражба) не е никак обнадеждаваща. Две принципни решения се предлагат текущо:

  • супер дебела тарифа (между 8% и 10%), без право на отстъпки;
  • стандартна тарифа (с определени случаи без право на отстъпки), но със задължение за монтиране на допълнително защитно устройство. Видът (имобилайзер или тракер) зависи от модела и/ или застрахователната сума на колата. В преобладаващата част от предложенията допълнителното устройство е за сметка на клиента. Изключение са Армеец и ЛевИнс, при които то се предоставя за временно ползване и е безплатно.

Какво променя ДЗИ по каско от понеделник?

Новите правила на ДЗИ по каско влизат в сила от 17.03.2014г. Спрямо досегашните условия промените могат да се определят като либерализиране на условията за каско опасните.

Кои коли са специални за каско в ДЗИ?

В обхвата на моделите няма изненади, спрямо изискванията на други застрахователи. За разлика от досегашните условия обаче освен SUV- четата на BMW, Audi, Toyota и Honda, ДЗИ добавя и всички останали модели на BMW и Audi, и Range Rover.

Какви са условията определящи цената за каско опасните?

Твърдата специална тарифа вече няма. Въвежда се надбавка върху базовото число. Процентът варира според модела, като най- високите стойности остават за МПС-тата с висока проходимост. Ако полицата се подновява за поредна година без щети, при седаните от списъка оскъпяване няма.

Прилагането на надбавка обаче, не ограничава правото на отстъпки.

Добре е веднага да припомним и преференциалните условия за каско, защото срокът им се удължава за неопределено време:

Допускат се и нови възможности за намаление на премията срещу поставяне на допълнително устройство за защита. Видът му се определя от застрахователя и зависи от модела и застрахователната сума на колата. Монтажът е само в оторизирани от застрахователя пунктове (за сега фирма Мак 06 ООД). Разноските по допълнителното устройство са за сметка на клиента. Това означава допълнителен разход между 200лв и 564лв. И преди да сте казали „ай“, ще добавим, че цената на избрания от ДЗИ имобилайзър е от най- ниските. Има и по 350-400лв. Голямото число е за тракер, като стойността която сме посочили включва и годишния абонамент. И тук спрямо други предложения стойността е по към долната граница.

Изборът дали да монтира устройство за защита е на клиента. Намалението, което получава за това е до 40% при високо проходимите.

И след промяната на условията остава ограничението на ДЗИ да не застрахова рисковите по каско МПС-та само за клаузи „Кражба и грабеж“ и „Тотална загуба“.

По-стари промени около каското на ДЗИ

Броко новини