Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

ДЗИ: Каско+ с един плюс в повече

От началото на юни ДЗИ е с променени условия по застраховка каско.

Година след пускане на пазара на новия си продукт по автомобилно застраховане, компанията предложи два допълнителни бонуса за своите клиенти.

По- ниски цени

Напълно в унисон с тенденциите на пазара и традиционно по- високото търсене през лятото, ДЗИ сваля тарифните числа за автомобили, леки и товарни, до 8г. Намалението е средно с 5% при покритие на пълно каско, кражба и грабеж или тотална загуба. 11% е ценовата редукция за клауза пълно каско със самоучастие и 15% за клауза супер.

Опция за 20% авансов бонус

Преференцията за липса на щети може да бъде ползвана авансово. Тази възможност за клиента означава, че плаща с 20% по- ниска премия при сключване на застраховката. При липса на щети, предоставената отстъпка не подлежи на връщане. При щета обаче тя следва да бъде възстановена.

Авансовият бонус се предлага за пръв път с продукт на ДЗИ. Подобна практика обаче не е нова за пазара на автомобилни застраховки. Преференцията може да бъде ползвана при пълно каско в Алианц, Булстрад, Български имоти и Евроинс.

При новите условия на Каско+ остават преференциите за еднократно плащане, нов клиент, подновяване без щети и комплексно застраховане (сключена застраховка гражданска отговорност на същото превозно средство). С авансовият бонус и допустимите отстъпки, намалението на премията за каско в ДЗИ може да достигне до 40%.

До края на юни са валидни и преференциите от -15% по гражданска отговорност и -30% по гражданска отговорност за юридически лица със сключена застраховка каско.

Броко новини