Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

ДЗИ: Кражбата по имуществените полици става с покритие на лимит. Няма опис до 5000лв.

При имущественото застраховане имаме условия фаворити. Това са такива клаузи, които са тясно адаптирани към физически лица и правят избора им на покритие по- лесен.

Кражбата при полиците за дома е скъп риск. Обичайното тарифно число близо до процент. При продуктите на лимит цената не се вижда, защото стойностите са ниски. При покритие на действителна или възстановителна стойност обаче, цената за риска кражба почти винаги става респектираща.

Преди доста време Армеец предложиха елегантно решение с допускането рисковете кражба да бъдат застраховаеми на лимит. Т.е. основните имуществени рискове са на действителна или възстановителна стойност. Ако клиента предпочита, за кражбата може да избере лимит и допълнителна клауза за покритие на първи риск.

Приятно ни е да споделим, че освен Армеец имате и ДЗИ с подобна оферта.

Кражбата при имуществените застраховки става с покритие на лимит. Цената остава същата.

При всички имуществени полици на ДЗИ вече имате покритие на лимит на риска кражба. Това означава, че каквато и сума да сте избра ли за движимото имущество при другите рискове, за противозаконното отнемане (скъпия риск) можете да посочите по- ниска стойност без притеснения от подзастраховател.

И пример.

Имате 10 000лв. застрахователна сума за движимото имущество. До сега, ако искахте застрахователят да е отговорен за пълната сума на щета от кражба, трябваше за изберете и застрахователна сума от 10000 при покритието на кражба.

Ако се замислите обаче, малко вероятно е при кражба да ви изнесат абсолютно всичко което имате в къщи (например чинии, пердета, диван). Т.е. вероятната щета от такъв риск е по- ниска. Някъде около стойността на това което се краде бързо и се носи лесно. Да речем 4000 (телевизор и два лаптопа).

При новите условия на старите цени можете да вземете покритие на кражба при сума (приемат я за лимит) от 4000лв. и при щета до 4000лв ще ви платят колкото е оценката. При щета над 4000лв. ще получите 4000лв.

С малко думи: Покритието на кражба при имуществените полици на ДЗИ става на лимит (на първи риск, ама за всяка щета до изчерпване на лимита. ). И още нещо.

Кражбата е без опис за лимити до 5000лв.

Описът си има предимства, но коства и усилия. При това доста. Удобно е застрахователят да е безразличен към определен размер на щетата на своите клиенти. Могат ли да извадят документ, че нещото е било тяхно в това жилище, преди да го откраднат- покрито е.

Ако до сега не сме ви впечатлили, вижте промоцията на ДЗИ за имуществени застраховки.

Цената е почти наполовина.

Броко новини