Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

ДЗИ: Прецизирана бонус- малус система по Каско+

Две неща харесваме особено при каското на ДЗИ- условията на продукта (не веднъж сме ви споделяли подробности) и отговорната оценка на действителната стойност (защото застрахователната сума не е само база за тарифиране, но и горна граница на поеманата от застрахователя отговорност ). На път сме на сложим и трето. Влиза в сила от утре (15.08.2013г.).

Бонус малус корекциите сериозно прецизирани

Застрахователната история има значение за крайната цена при всички компании.

Бонус- малус корекциите опират до отстъпка или надбавка върху премията в зависимост от предявените по полицата претенции. Стандартният подход при повечето застрахователи е да предоставят отстъпки при липса на щети и завишения над определен брой претенции. В повечето случаи, въпреки, че има и изключения, без значение са малко на брой щети (например до 3) и тежестта на щетите (общият размер на платените и предстоящи за плащане обезщетение). Такъв беше до сега бонус- малус принципа при ДЗИ.

Какво е бонус – малус?

Промените от утре обаче въвеждат няколко допълнителни правила. Валидни са само за клаузи пълно каско, пълно каско със самоучастие, супер и супер със самоучастие. Без право на бонус остават клаузи Тотална загуба и Кражба и грабеж.

Бонус- малус скалата става с осем нива

Допустимите корекции в премията от тях варират от -15% отстъпка до 100% оскъпяване.

Стъпката (преминаването от едно в друго ниво) зависи от броя и тежестта на предявените и платени претенции. Ако подновявате за втора и трета година без да сте имали заявка за плащане, разлика спрямо досегашните условия няма. Познаващите каското на ДЗИ знаят, че регресните щети (тези при които има виновен застрахован извършител) не се броят.

Ширината на стъпката достига до три нива. Спрямо досегашните условия, нововъведението предоставя леко по- либерален режим при подновяване за втора година и много щети. Отпада разрешителния режим и оскъпяването става фиксирано от 40%.

Достигането на най- високото ниво на скалата обаче има трайни последствия.

Най- тежкото малус стъпало остава с клиента

По- меките граници при първо подновяване с много щети обаче се компенсират от краен подход за третата година. За всички нива бонус- малус скалата се отнася за застрахования и застрахованото МПС. Ако обаче в застрахователната си история клиентът достигне най- горното ниво на скалата (в посока оскъпяване), то става валидно за всички други негови автомобили.

За добра застрахователна история трябва време и последователност

Ако не сте ползвали полицата си повече от 270 дни (например придобили сте правата по полица в следствия на покупка на автомобил или сте спрели за обслужвате вноските си) губите правото на бонус. За сметка на това обаче, ако вече сте надхвърлили критичния времеви праг, достигнатото стъпало се запазва до 24 месеца след края на последната полица.

Допълнително ограничение въвеждат ДЗИ и при предсрочното подновяване. Ако новата полица е сключена с повече от 15 дни преди края на старата, правото на бонус отпада.

Кои са другите предимства на бонус- малуса при каското на ДЗИ

  • Бонус отстъпката не влиза в общите граници на допустимите намаление. Тя се добавя към всички други, на които имате право (например сключена гражданска отговорност, еднократно плащане, ликвидация по експертна оценка при право на сервиз и т.н. )
  • Бонусът е единственото допустимо намаление на премията, ако сключвате полицата с авансова отстъпка за липса на щети (авансов бонус).
  • Бонусът е единствения допустим минус за каско на X5 и X6 на BMW.

Заинтригувахме ли ви? Вижте и пълните условия на Каско+

Броко новини