Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

ДЗИ: За лоялни или комплексни клиенти- по- изгодна гражданска отговорност

Посрещнахте Джулая, време е да видите и новите цени на ДЗИ. Промените са доста.

Старата цена за гражданска отговорност остава за фирми и лица 60+

Първото не толкова добрата част от разликите. Старите цени за гражданска отговорност остават валидни, но само за фирми и физически лица на възраст между 60-70. Интересен възрастов интервал. За него ценови комплимент имате и от Армеец. За разлика от тях обаче ДЗИ не изискват правоспособност за управление на превозното средство. Но пък базовото число не може да бъде коригирано с въвежданите от днес допълнителни опции за отстъпки.

Колко по скъпо е за останалите възрасти, можете да си посмятате.

Добрите разлики в новите условия за гражданска отговорност

По- евтино за малки товарни коли и автобуси

Разликата е драстична! Средно с 35% става по евтино за товарните коли до 6т и автобуси до 20места.

Широка гама от възможности за намаление за цената

  • За каско

За офертата на ДЗИ от значение са вече доста фактори. Отстъпките варират от 10% до 35%. Към обичайната преференция за сключено каско (вече ползваема при почти всички региони и териториален обхват), застрахователят добавя и преференция за подновяване и възраст на превозното средство.

  • За подновяване

Намалението за подновяване заслужава особен интерес, защото се предлага за всички категории МПС-та с малко изключения при леките коли от най- без рисковия регион и специалната нова възраст при физическите лица. Не пропускайте да отбележите текущия си застраховател по гражданска отговорност, защото ако е ДЗИ ще пропуснете и неустоимо по- изгодната цена при товарни коли до 6т.

Да не пропуснем и факта, че ДЗИ са доста либерални в предоставяне на правото на отстъпка за подновяване. Валидно е, ако между датата на подновяване и датата на изтичане на старата полица не са изминали повече от 12м. Поиграйте си с датите. Ако подновите леко по- раничко пак влизате в условието и ако ДЗИ е бил ваш застраховател преди една година (не текущата, а предходната полица).

  • За възраст на МПС

Възрастта на МПС-то вече е от значение за цената и при ДЗИ. Преференцията е допустима само за леки коли. Критичната възраст е 15г. Доста по- висока е от модерната напоследък граница от 10, но пък стига за около 60% от автопарка в България.

Разширение на покритието за трети страни

От днес по- скъпо става доплащането за разширение на покритието за трети страни. Новата цена отново е фиксирана за всички категории превозни средства, но на ниво от 28лв. Преди да сте казали „Уау“, ще припомним и че такъм размер на доплащането е сред ниските на пазара и близо до абсолютните минимуми за големите МПС-та.

В допълнение на това от днес ДЗИ допускат и разсрочване на премията при покритие на всички страни- членки на споразумението зелена карта.

Обратно валидна е офертата за разширение на покритието само за територията на Турция. Цената е 5лв към премията за задължителния обхват, но не може да се плаща разсрочено. Това означава, че ако решите да купите зелена карта за Турция след началото на полицата, дължите и доплащане на непогасените вноски.

За дълъг престой в чужбина- двойна премия по гражданска отговорност

И последната промяна в условията е свързана със срока на управление на превозното средство извън територията на страната. Застоявате ли се в чужбина повече от 60дни- офертата е за двойна премия.

Имате цените. Смятайте си

Броко новини