Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Евроинс: Особен ценови статут за чужденците по гражданска отговорност

?Това, което не казахме все още от информационното събитие на КФН, Гаранционния фонд и Пътна полиция е драстичния прираст на размера на претенциите по събития с български МПС-та в чужбина. Само при ГФ ръстът е повече от три пъти.

Държим ви в течение за мерките на застрахователите с които се опитват да противодействат на тази негативна тенденция. Вече почти не остана компания, която да не отчита „чуждестранния” при определяне на тарифата си по гражданска отговорност. От вчера са с една по- малко.

Гражданската отговорност за чуждестранни граждани в Евроинс става на десеторна премия

Мярката влезе в сила на 01.02.2013 в 13.00. Ако за срока на договаряната полица МПС ще се управлява зад граница от чужденци, цената за гражданската му отговорност става десет пъти по- висока.

Въведено оскъпяване задмина всички пазарни достижения до сега. Горната граница, която застрахователите налагат до сега е 500% завишение или 6 пъти по- скъпо спрямо стандартната ГО премия.

Как следва да разбирате тези мерки на застрахователите?

Не веднъж сме ви пояснявали, че тарифата по гражданска отговорност на всеки застраховател съдържа пълния набор от условия за определяне на крайната цена за клиента. И ако отстъпките почти никой посредник не пропуска, за надбавките често детайлите се премълчават.

Всяко условие в тарифата обаче, по дефиницията на Кодекса за застраховане, е съществено за оценка на риска обстоятелство, за което застрахователят е задал изричен въпрос. Това определение дава правото на застрахователя през срока на полицата да събере справедливата за действителния риск премия.

Например:Гражданската отговорност е пет пъти по- скъпа, ако отговорите с ДА на даден въпрос (Да речем: Предоставяте ли МПС-та за управление на чужди граждани?), пред това ако отговорите с НЕ. Ако през валидността на полицата и дори давностния срок за предявяване на претенция, застрахователят установи, че сте били некоректен може да изиска да доплатите разликата.Валидността на застраховката е една година. Давностният срок за предявяване на претенции е три години за имуществени и пет години за неимуществени вреди.

? Дали да не послъжа застрахователя си по гражданска отговорност?

Сметнете сами струва ли си да подценявате това обстоятелство!?

При какви условия става задължително оскъпяването при Евроинс?

Въпросът който задава Евроинс е дали през срока на полицата превозното средство ще бъде продавано или предоставяно за ползвана на чуждестранно лице, извън територията на България?

Това създава два ангажимента за вас като клиент, не само за гражданската отговорност в Евроинс, но и при всички други застрахователи!

  • Да декларирате коректно известните ви обстоятелства при сключване на полицата
  • Да уведомите застрахователя при всяка промяна на обстоятелство, за което застрахователят ви е попитал

Онлайн или офлайн?

Отговорът на този въпрос е повече от ясен! Оставаме и вие да прецените.

  • Къде ви предоставят достатъчно факти за да вземете правилно решение?

Първото условие за да отговорите коректно на всички въпроси на застрахователя е да знаете кои са.

Онлайн: Имате въпросник на една страница. Според професионализма на брокера са и въпросите, които той съдържа. Малко се, ако счита че няма да се справите с отговорите на всички и достатъчно- ако ви предлага да вземете информирано решение.

Офлайн: Докато се колебаете, събирате информация, сравнявате, избирате служителят на брокера би следвало да ви акцентира на всички важни детайли. Дали, до колко и с каква компетентност го прави са отделни съображения.

  • Къде имате достатъчно време?

Онлайн: Избирате, сравнявате, информирате се без да ви притеснява работно времето, отделеното за вас внимание или опашката от други клиенти.

Офлайн: Получавали ли сте повече от 20 минути внимание с консултация коя е вашата гражданска отговорност? А ако така, запомнихте ли всичко, което ви казаха?

Мислете го! Това са цените и пълните условия на компаниите.?

Броко новини