Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Евроинс: Тройна премия по гражданска отговорност при наличие на ПТП

А-ха да кажем, че застрахователите стават все по- безразлични към ПТП-тата, защото е факт в поне половината тарифи. Не защото не биха искали, а защото няма централизирана и пълна база данни с която да се проследяват декларираните обстоятелства при смяна на застрахователя, и Евроинс ни изненада с промяна. Факт е от днес.

При виновно ПТП по текущата гражданска отговорност до 200% завишение за новата

Тройната премия, разбира се, е горна граница. Конкретното завишение е персонално. Зависи от това къде е било ПТП-то, какъв е размера на причинената вреда и т.н. критерии на застрахователя.

Както допускате няма да ви дадем правилната цена, ако не декларирате коректно обстоятелствата за които питаме. Бъдете прецизни в отговорите и се съобразявайте с предложенията такива каквито са според верните отговори. В противен случай рискувате да ви откажем сключването на застраховка.

Използваме повода и да ви кажем, че сме спрели и преференциите за служители на МВР и МО. Не са разрешени от застрахователя и текущо Евроинс не се предлагат нито една от възможните до скоро отстъпки за определени професии и месторабота.

И понеже не може само с неприятни новини, ще добавим

Без 10-те лева регионална надбавка за гражданска отговорност със зелена карта

Областите Видин, Враца и Монтана вече са при стандартни тарифни условия. Евроинс премахва специалното завишение от 10лв, ако избирате покритието по гражданската отговорност да е за всички страни, членки на споразумението Зелена карта.

Имате променените числа. Избирайте си

Броко новини