Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Евроинс: По- високи цени за Гражданска отговорност

От 09.11.2009 са в сила нови цени за застраховка гражданска отговорност в Евроинс. Завишението е с около 14% за почти всички категории превозни средства. С над 33% по- висока е премията за покритие на гражданската отговорност на земеделска и горска техника и вътрешнозаводски транспорт. Остават диференцираното тарифиране по региони и преференциалните отстъпки за липса на щети и подновяване на покритието в Евроинс. За издаване на сертификат зелена карта, компанията отново въвежда административна такса от 5лв. Към застраховката на леки и лекотоварни автомобили до 3,5т., могат да бъдат включени допълнителни покрития на „Злополука на местата” или „Помощ при пътуване”

Броко новини