Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Евроинс: по- ниски цени за гражданска отговорност

От 02.12.2009 са в сила новите тарифни условия за гражданска отговорност в Евроинс. Спрямо последната промяна, от началото на ноември, премиите са средно с 8% по ниски. Най- сериозна редукцията в цената на покритието за земеделска и горска техника и вътрешно заводски транспорт. Остават преференциите за управление само на територията на България, подновяване и липса на щети. Премахва се таксата за издаване на сертификат зелена карта. Проверете цената за Вашата гражданска отговорност по новите условия на Евроинс.

Броко новини