Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Евроинс: С 18% повече за гражданска отговорност

От 01.10.2010 са в сила новите ценови условия на Евроинс за покритие на гражданска отговорност на автомобилистите. Промените са доста. По- важните: По- детайлно прецизиране на рисковия профил;По- високи цени за рисковите водачи;Някой специфични ограничения. Рисков профилНовите условия на Евроинс въвеждат, станалите вече стандарт за пазара, три рискови региона в зависимост от регистрацията на превозното средство или местоживеенето на собственика. Зонирането поставя София (автомобилите с регистрация С и СА) в най- високия ценови слой. Варна, Пловдив, Бургас, Перник и няколко града от софийска област са с междинни премийни нива. Останала част от страната е с най- ниските за компанията, цени за покритие. Зонирането на превозните средства има значение само за гражданската отговорност на леки коли и леко товарни до 3,5т. Компанията въвежда и нови тарифни категории за леки и товарни МПС-та. Предоставяните преференции за възраст, липса на ПТП и подновяване на застраховката остават и са валидни както при издаден сертификат зелена карта, така и при ползване на отстъпка за управление на МПС-то само на територията на страната. Последната важна особеност е нова за пазара. Диференцира се цената за покритието при издаден сертификат. Евроинс предвиждат две премии. По- висока, ако застраховката е за превозно средство, пребиваващо повечето девет месеца годишно извън страната. Новите цениНовите цени за Гражданска отговорност в Евроинс са средно с 18% по- високи. За определени тарифни категории повишението достига и до над 21%. Втората особеност, която въвежда Евроинс е диференциране на премията по застраховката в зависимост от възрастта на собственика или обичайния водач, ако превозното средство е собственост на юридическо лице. Младите водачи, са средно с 18% по- висока премия от тези на възраст над 25г. ОграниченияСпецифичните ограничения, които въвежда компанията са две: Право на разсрочено плащане имат само застраховащите на възраст над 25г. Преференцията за плащане на вноски е ограничена и за застраховка на превозни средства, пребиваващи повече от девет месеца годишно извън страната. Въпреки повишението на цените за гражданска отговорност, предложението на Евроинс остава сред първите три най- ниски, за почни всички тарифни категории и региони. Проверете това факт ли е за вашата кола?

Броко новини