Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Евроинс: Великденски отстъпки по гражданска отговорност

От 01.03. 2010 е в сила промоционалната тарифа на Евроинс по гражданска отговорност. За всички категории превозни средства е допустима допълнителна отстъпка до 10% от базовите условия. За земеделска и горска техника, и вътрешно заводски транспорт компанията предлага допълнителна ценова редукция до 20%. Проверете предлага ли сега Евроинс най- атрактивната цена за Вашата гражданска отговорност?

Броко новини