Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Гаранционният фонд напомня, че гражданската отговорност е задължителна

Вече сте разбрали от страницата на Гаранционният фонд или писмото до вас, че ГФ предприема поредна напомнитена кампания за задължителния характер на гражданската отговорност.

Много сме изписали за това кой, как и защо трябва да поддържа валидна полица по гражданска отговорност. Ако писмото със забележката на ГФ да вкарвате МПС-то в правия път е вече е в ръцете ви или многото публикации по темата ви всяват безпокойство направете следното.

Проверете се!

Става през страницата на Гаранционния фонд (http://eisoukr.guaranteefund.org). Може по рама или регистрационен номер. Проверете и по двете за избегнете вероятността от допуснат пропуск при издаването на вашата полица. Имате ли отметка- всичко е наред.

В таблицата се съдържат няколко категории данни. Първата е за застрахователя. Следва колона с регистрационния номер на МПС-то. Третата е с дата и точен час на издаване на полицата. Четвъртата е датата от която полицата влиза в сила. Петата датата до която е валидна текущата ви гражданска отговорност. Шестата съдържа дата, ако полицата по някакви причини е била прекратена и последната е номера на договора.

Имате ли Х и при двете проверки (по рама и по регистрационен номер) причините са няколко.

Липсва реда с информация за полица към днешна дата

Ако не сте подновили гражданската отговорност, действайте без да мислите?. От предупреждение до реална глоба разликата е малка.

Ако сте подновили полицата и имате някакво свидетелство за това (например принтирана бланка на договора), има няколко възможни причини.

Системата работи така. При издаване брокерът записва данните в информационната система на застрахователя. При запис информацията се предава към гаранционния фонд, данните се проверяват и гаранционния фонд връща съобщение за грешки (ако има такива) и ако не са критични потвърждава издаването на полицата с пореден за пазара номер. В момента на генерирането на номера застраховката се появява в страницата на Гаранционния фонд.

Задължение на вашия посредник е да следи какво прави и какъв е крайния резултат от действията му! (за да се появи информацията на страницата на ГФ).

Информацията, предоставена при издаването на полицата може да бъде променяна в следващите два дни. За посредници този срок е скъсен на един. Т.е. в следващите 24 часа полицата ви може да бъде и анулирана. Това е една от възможностите веднъж създаден запис, видим онлайн, да изчезне. (Е за това е удобно да се пазарува гражданската отговорност онлайн. Виждате си полицата и докато дойде утре с куриера- 24 часа са изтекли и брокера не може да ви я делне просто ей така). Причините да бъде анулирана полицата могат да бъдат доста- технически пропуски, небрежност и дори умисъл.

Ако това е вашия случай проверете брокера. Той може да удостовери с документи, доколко вашата полица е била надлежно администрирана (отчетена и платена навреме) и да потърси обяснение от застрахователя. Това се проверява за кратко.

Има информация, но полицата е прекратена

  • Датата на прекратяване е 15 дни след датата на началото

Парите по застраховката не са стигнали до застрахователя (няма отчет) или той не е разбрал за това (грешен отчет). Проверете брокера, отговорността да ви зеленее отметката по сключена полица е негова. Той може да удостовери доколко отговорно е администрирал вашия договор и да провери другите възможни причини при застрахователя.

  • Датата на прекратяване е 15 дни след 3,6,9 или 4,8 или 6 месеца след началото на полицата.

В тази ситуация плащате разсрочено и поредната вноска не е била платена. Ако не сте я плащали- отговорността е ваша. Брокерът и/ или застрахователят не е длъжен да ви напомни да следите падежите. Повечето брокери го правим. Ние дори и онлайн (с писъмца и шарени бутони).

Ако имате квитанция/ сметка за плащането значи сте направил необходимото за да поддържате полицата си. Потърсете брокера събрал последната вноска. Негово задължение е да удостовери, че поредното плащане е коректно администрирано. Може да провери и при застрахователя, ако причината за пропуска е извън него. Тази проверка също не отнема много време.

  • Датата на прекратяване няма нищо общо с 15 дни след възможните падежни дати при разсрочено плащане

Тук причината най- вероятно е при застрахователя. Възможностите са доста- от ненавременно прекратяване на необслужвана полица до пропуск или техническа грешка.

Във всички случай!

Ако нямате полица- подновявайте на време?.

Ако имате съмнения или страницата на ГФ не показва това, което очаквате- звънете на който е издал полицата (брокер или застраховател) да проверява и обяснява.

Броко новини