Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Дженерали: Доброволната злополука на половин цена

Добра вест, свързана с предстоящо подновяване на гражданската отговорност? идва и от Дженерали.

Нали не сте забравили!? От тях имаме специална преференция за всички държавни служители (полицаи, военни, общинска и областна администрация) и медицински специалисти (сестри и лекари). Не го пропускайте във въпросника, ако колата ви е до 1600 кубика.

За да купите гражданската отговорност? на изгодната цена от вас очакваме само да попълните в поръчката къде работите. Все пак това е основанието за преференцията нали!?

Новото от Дженерали от понеделник е

Двойно по- ниска цена за доброволната злополука

Предложението е валидно от 26.11.2012 до 31.03.2013. Цената е двойно по- ниска от стандартната тарифа. 1лв на място за 1 000лв лимит.

Задължително се застраховат всички места по талон на автомобила. Сумата на място може да варира между 500лв. и 10 000лв

Познавате ли доброволната злополука?

Това е доброволна застраховка, която обикновено покрива рискове от смърт и трайна неработоспособност в резултат на злополука. Застраховката е евтина и често се предлага като допълнително покритие към сключена гражданска отговорност или каско. Другото име на тази полица е злополука на местата. За сравнение злополуката на пътниците (лицата) е задължително покритие за всички превозни средства с които се извършва обществен превоз на пътници.

? Какви допълнителни застраховки можете да сключите към вашата гражданска отговорност?

Доброволната злополука, която можете да добавите към вашата полица при Дженерали има три предимства.

  • Покрива и временна неработоспособност

Извън обичайните за допълнителната застраховка рискове смърт и трайна нетрудоспособност, райдерът на Дженерали включва и временна неработоспособност. По условията на тази клауза при сключена полица ще бъдете обезщетен с 5% при невъзможност да работите в резултат на злополука повече от 20 дни и с 10% ако събитието налага повече от 30 дни отсъствие от работа.

  • Покритието е за всяка злополука

Няма изрично изискване към покритието злополуката да е само в резултат на събитие със застрахованото МПС.

  • Може да се сключи към полицата по гражданска отговорност на почти всеки вид превозно средство

Допълнителната застраховка злополука на лицата при Дженерали може да бъде сключена за широка група превозни средства- леки и товарни автомобили, автобуси и микробуси. Изключени категории са само дву и триколесните.

Трябва ли да се прави доброволна злополука?

Като при всяка доброволна застраховка, верният отговор е: Не е задължително, но спестява грижи!

Защото:

  • Доброволната злополука покрива изключения по гражданска отговорност

Полицата по гражданска отговорност не покрива възможните вреди, които може да претърпи водачът на превозното средство.

? За какво не сте застрахован по гражданска отговорност?

  • При събитие разчитате на избрания от вас застраховател

При събитие отговорен за обезщетението е застрахователят на причината. Това (освен при чиста случайност) не е компанията, която сте предпочели по вашите критерии за застраховател.

  • Доброволната злополука на местата показва и лична отговорност

Водачът на превозното средство, във всички случаи е морално отговорен, за лицата които превозва. С 5лв на година за доброволна злополука купувате и доза лично спокойствие. Всеки който ви гласува доверие да бъде пътник докато управлявате автомобила, заслужава да покажете и че отговорен нали!?

Броко новини