Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Дженерали: Критични болести по злополука и заболяване, включително и при задължителната трудова.

Застудя и почнаха да припръскват добри новини. Какво ли ще е като дойде валежния октомври?! Малко иронично е да говорим за критичните болести, като за добра новина, но това е живота. Неприятностите идват така или иначе. Добре е човек да е подготвен за тях по някакъв начин.

Кое не е новото.

Покритие на критични болести

Ако не сте изслушали до сега поне един агент на животозастрахователна компания, значи сте твърде млади! Идва и този момент в който човек се замисля какъв би бил живота днес, ако нещото се беше случило вчера?!

Покритието на критични болести не е никак ново за пазара. Има го от години при няколко компании. С вариации разбира се, но в общи линии при тази клауза човек получава договорена сума при диагностицирани на едно от включените в покритието състояния /като рак, инфаркт, инсулт, слепота и т.н. тежки болести/. Критичните болести са добра клауза, която не бива да бъде пропускана, при застраховка за живото свързани опасности. Защото тези състояния водят до ограничени възможности за реализиране на доход, необходимост от преустройство на начина на живот, дома и не на последно място значителни разходи за здравни стоки и услуги.

Обикновено се предлага като допълнителна клауза към застраховка живот. В повечето случаи това са дългосрочни договори, но има и изключения. Да ги наречем револвиращи полици / подновяват се всяка година, докато се не откажете от тях или някой риск не прекрати договора/. Във всички случай обаче сключването на застраховката е по общия ред за индивидуална полица- здравен въпросник, оценка на здравословното състояние, индивидуална тарифа. Задължителен е отлагателния период – това е срока след началото на полицата в който няма покритие. Има го за да се избегне спекулативното търсене на покритие.

До сега няма общо застрахователна компания, която да се е ангажирала с покритие на тежки болести. До днес.

Дженерали с покритие и на критични болести

Предизвикателство е за застраховател по общо застраховане да се занимава с типични за живота рискове. Въпросът не опира до експертиза, а до профил на клиента и очакванията му по отношение на начина по който може да се получи полица.

Общото застраховане работи на бързи обороти и кратък цикъл. От сега за веднага и за най дълго за до догодина. При живота

  • аквизицията е прецизна, често задължително с цикъл /полица от първо число, не сега/.
  • и бавна- сключването на една застраховка може да отнеме процедурно и до два месеца.
  • хоризонта е дълъг – обичайно от 10 години нагоре.

Но пък злополука и заболяване не са необичайни рискове за общото застраховане. Няма компания, без подобен продукт. Но разнообразието от рискове опира до покритие на смърт и неработоспособност - с вариации за трайна и временна и прецизиране в причината - от трудова и битова злополука до общо и професионално заболяване, и разходи за издирване, спасяване и здравни услуги,

… критични болести при Дженерали.

Клаузата може да се добави само съм групови договори, по общата злополука и заболяване или към задължителната трудова злополука. Повтаряме го – задължителната трудова злополука. Покритието е за 21 критични състояния. Отлагателния период е 30 дни, а при групи над 20 човека е без здравен въпросник.

Кога „критични болести“ при Дженерали?

Добро решение е за работодател, особено задължения за сключване на трудова злополука,

  • ако реши на разшири социалния си ангажимент към наетите лица.
  • или да предложи лесен и бърз достъп до покритие, с тромава подписваческа процедура и обичайно дълъг отлагателен период.

Колкото повече, толкова повече!

Броко новини