Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Дженерали: Нов подход към гражданската отговорност

От 01.10.2009 Дженерали също прецизира таргет групата си гражданска отговорност. Тарифните групи за леки автомобили са редуцирани и модифицирани в обхвата. Въвеждат се региони и при тарифирането на юридически лица. По ниска е базовата премия за опитни водачи (на възраст над 29г.) и юридически лица с леки автомобили до 1600 куб. см. и над 3200 куб. см. Покритието на по- младите шофьори е значително по- скъпо- от 50лв. до над 250лв. Тарифните категории за товарни автомобили са редуцирани. Ниските класове (товарни до 10 тона, автобуси до 20 места, мотоциклети, ремаркета и друга техника), са с по- добри ценови условия. Високите класове са значително по- скъпи. Премията за влекачи е абсолютния пазарен максимум от 1471лв.Новото и различно от всички други компании е че допустимата тарифна отстъпката се прилага само върху брутната рискова премия. Проверете цената за Вашата гражданска отговорност по новите условия на Дженерали.

Броко новини