Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Дженерали: По- добри условия за застраховката на къщата

Забелязвате ли колко често става дума за Дженерали напоследък? Дали път не е защото ни разрешиха да продаваме онлайн гражданската отговорност със 7 допълнителни процента отстъпка за служители на МРВ? Не разбира се! На Broko си бърборим и за други неща :)

Новината този път е за имуществена застраховка. Скоро ще ви покажем и, че правим полиците на къщите далеч по добре от тези на ГО-то. Но дотогава... за каквото се случва с детайли.

От 01.09. са в сила новите условия по пакетната застраховка Дом на Дженерали. Това е стандартна имуществена полица с лимити на отговорност.

На Broko такива застраховки наричаме малка полица. Защото

  • обикновено се сключват при ниски лимити на отговорност,
  • с покритие на първи риск , за да се избегне риска от подзастраховане.
  • струват малко (поради ниските лимити).

Тази полица върши чудесна работа във всички случаи на частична щета. При почти всички компании не става за банка.

Основното предимство на малката полица при Дженерали е, че с нея

  • Могат да бъдат застраховани повече от една сграда на терена на имота, включително допълнителни и спомагателни постройки (гаражи, селско-стопански сгради и т.н.).
  • Няма изрично изискване за конструкцията на сградите. Достатъчно условие е да и изградена съобразно законовите изисквания. Разбирайте- да не е незаконно построена.
  • Няма самоучастие за риска земетресение. При щета, дори и частична, може да бъдете компенсиран за целият размер на вредата.

Промените в сила от днес

Различни лимити

При малките полици сами избирате за колко да бъде застрахована къщата. При повечето компании изборът опира до 3-4 суми. С промените от днес пакетната застраховка Дом дава една опция в повече. Най- ниският лимит за недвижимо е намален до стандарта за пазара 10 000лв. Най- високият става 150 000лв с 10 000 по малко от старите условия.

Възможните лимити за избор при недвижимото имущество остават 7. Най- ниският е завишен до 4500, а най- високият намален до 30 000 (при 40 000 до 31.08.2012).

Без подлимит за земетресение

Основният недостатък според нас, при този продукт на Дженерали, е вече история. Земетресението е покрито до пълния размер на договорената сума.

Остават подлимитите за вандализъм, кражба с взлом, късо съединение и отговорност към трети лица.

Покрити рискове

Групирани са в три пакета- стандартен, разширен и пълен. В зависимост от обхвата покриват пожар, природни бедствия, земетресение и кражба. Рискът късо съединение се предлага отделно и може да бъде добавен към всеки избран пакет и всяка застрахователна сума. (до сега се предлагаше безплатно само при премия над 80лв).

От днес продуктът става и по гъвкав. Дженерали изостави фиксираната зависимост на лимита за движимо имущество от избрания такъв за недвижимо. Сумата за движимо може да бъде избрана от допустимите стойности независимо от избраното за недвижимо.

? Детайлна информация за пакетна застраховка Дом

Успяхме ли да ви впечатлим с новите условия за пакетна застраховка Дом?

Проверете и цените?.

Броко новини