Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Гражданската отговорност за 2016г. в едно предварително съображение

Е след като вече ви казахме, че при Евроинс може да се подновява за 2016г. добре е да споделим и как да гледате на офертата от всички застрахователи.

Какво ново може да се очаква по гражданска отговорност за 2016г.?

Разглеждането на новия Кодекс за застраховане върви с пълна сила в парламента. Вече е факт одобрението на първо четене. За гражданската отговорност безотказното основание, процесът да върви градко, е транспонирането на Директива 2009/103/ЕО.

Предполага ли нещо ново тази Директива?

Трудно е да се каже, като видите датата от която е…. но все пак има едно основание. Дава свободата на местното законодателство да реши дали и как да третира третите страни за гражданската отговорност. Това са тези за които зелената карта е задължителна и до сега са извън обхвата на обхват на стандартното покритие. Нормотворците явно много се стараят и са решили отворената възможност да стане неотменна. Ако кодексът мине от нова година, в задължителния обхват ще са всички страни, членки на споразумението Зелена карта.

Добре ли е това?

Е.. няма да се чудите за къде ви е валидна гражданската отговорност. Не е кой знае какъв пакет познание, който сега ви пречи да избирате. Издаването на зелена карта няма да е никакво съображение, защото ще я имате към всяка полица. А посредническият канал ще си спести колебанието къде да драска и да носи риск от глоби, ако не драска на точното място.

На конкуренцията ще и стане много трудно да удържи цената на същите нива

Просто е. И ще ви го демонстрираме с пример.

Нека имаме 100 коли и един застраховател. От всичките автомобили 5 пътуват към трети страни. При сегашните условия движещите се в задължителните плащат 150лв, а петте процента 200лв. Застрахователят събира 15200лв. Ще му трябват същите пари за да покрива риска на 100 коли при новите условия. Но цената ще е еднаква. Значи всеки ще плаща по 152,20лв. или с едни закръглени 2% отгоре, при равни други условия.

Дали е справедливо това преразпределение между всички потребители на застрахователно услуга, при липсата на свобода на движение към трети страни (например с колко от тях сме на безвизов режим?!) е отделен въпрос… Логично колкото по- мобилен е портфейла на застрахователя толкова по- високо напрежение върху цената може да се предложи. Липсата на раходна бариера ще мотивира и по- висока склонност към движение към трети страни и т.н. икономически съображения...

Единствената пречка пред тези безспорни учебникарски основания е конкуренцията. Възможно е конкретната компания, за да запази пазарната си позиция, за определен период да поеме за собствена сметка, очакваната разлика. Рационален мотив за това обаче е трудно да се очаква, ако човек погледне пресата. Верижни катастрофи, жертви, пострадали… та то няма ден без такива новини. А за застрахователите те означават претенции, резерви, плащания и статистика за ценообразуване.

Как да използвате проекто промяната от сега?

Кодексът трябва да влезе в сила от 01.01.2016г. Грозят ни глоби заради транспонирането на друга директива (която няма пряка връзка с гражданската отговорност) и това е причината парламентът да бърза и да не се вторачва толкова в детайли като справедливост и належаща необходимост.

Все още никъде не е предвидено разширяването на териториалния обхват да се отнася само за новосключени договори или някакъв гратисен период в който да влезе в сила. А дадат ли ви нещо със закон, няма кой да ви го откаже локално. И да го предвидят, има потенциял за конкерунтно предимство за застрахователите, които ви го дадат безплатно. Направи ли го една компания, ще стане шаблон за останалите.

Затова, ако със сигурност няма да пътувате към трети страни до края на годината, разгледайте, преценете и просто не го купувайте. От нова година трябва го вземете без пари. И да не се случи (което е малко вероятно), винаги можете да отложите доплащането за разширение за по късен етап.

Не е лошо нали?! Благодарете за това на частта от застрахователите, които ведро подкрепиха промените в Кодекса.

Броко новини