Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

ХДИ: -20%, -60% и подарък при застраховка на къщата

Стана горещо при застраховките на имущество напоследък. Няма медия, която да не заговори за това как се покрива къща с полица. Както ви обещахме сутринта подробностите за второто приятно предложение за днес. То идва от ХДИ.

-20%, -60% и подарък при застраховки на къщата

Подаръкът

Всички застраховки за къщата при ХДИ с отстъпка до края на септември. И не само това. Ако подновявате изтичащата си полица и с премия над 20лв. получавате подарък- едномесечна туристическа застраховка. Отделно избирате от кога да е валидна. Не е необходимо да съвпада с началото на полицата на имуществото. Цената на такава застраховка е 10,40лв.

Ако вече познавате продуктите на ХДИ за къщата, знаете че избирате между два- Домашно имущество и злополука и Пожар и природни бедствия.

-20% по Домашно имущество и злополука

Първият е с облекчена процедура по сключване (без предложение), предлага покритие на повечето обичайно покривани с имуществена застраховка рискове.

Минималната клауза включва FLEXA, природни бедствия (студ, вода и вятър), ВиК аварии, късо съединение и токов удар, вандализъм за недвижимото имущество и необходими разноски.

Лимитът за разноските за почистване и/ или ограничаване на вредите е по избор до 10% от застрахователната сума.

По избор са едно или повече разширения на покритието:

 • Злополука- Покритието е за всички членове на семейството- съпруг, съпруга и деца. Застрахователят ще ви обезщети по това разширение при смърт, трайна и временна (след 21ден) загуба на трудоспособност в следствие на злополука.
 • Кражба с взлом и/ или техническо средство и вандализъм на движимото имущество
 • Земетресение
 • Гражданска отговорност към трети лица
 • Стъкла- покритието е на база всички рискове
 • Наем за алтернативно настаняване- това разширение е от специалните за продукта. При събитие в резултат на което жилището стане необитаемо, застрахователят се задължава да ми покрие разходите за наем на подобно жилище срещу предоставен документ. Разбира се до уговорения в полицата лимит и за период не по- дълъг от 6 месеца.
 • Разходи за вода- Втората специална особеност на продукта. При ВиК аварии обикновено се покриват щетите на пострадалото имущество, но не и разходите за изтеклата вода. С товаразширение на продукта на ХДИ има кой да плати и сметката.

-60% за пожар и природни бедствия и щети на имущество

Пожар и природни бедствия е пълната полица за къщата. Стандартна имуществена застраховка с която може да бъде покрито без специални ограничения

 • всяко лична движима или недвижима собственост, вкл. прилежащи помещения, пари , произведения на изкуството и т.н. за
 • всеки застраховаем риск, включително свлачища, подпочвени води и морски върни, грабеж и други.

Особености на промоционалните условия

 • Нямате право на префенциалните цени ако полицата е в полза на банка
 • При премия над 100лв. може да се плаща разсрочено без оскъпяване и на до 6 вноски
 • Минималната премия е 10лв. за домашно имущество и 40 за фирмено
Броко новини