Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

ХДИ: По- добри цени за гражданска отговорност

От 01.06.2010 са факт новите ценови условия за гражданска отговорност в ХДИ. Промени за няколко: По- ниски базови тарифи: Цената за покритие със зелена карта е средно с 15% по- евтино за всички категории превозни средства. Най драстично е понижението за леки автомобили до 2000 куб. см. и товарни коли до 1,5т. (-24%) и до 2500 куб. см. (-29%). Компанията въвежда и по- тясно дефиниране на тарифните категории, което прави ефективната редукция от 35% на премията за товарни коли до 3,5т. Остава ценовата преференция за управление на превозното средство само на територията на България. Предвидените отстъпки са по- ниски, но въпреки тях премията остава с между 10 и 20 лв. по- малко за леки коли над 1500куб. см. и товарни коли до 5т. Два рискови региона: Вторият аспект на намалението на премията на застраховката идва от въвеждането на рискови региони. До сега ХДИ беше една от малкото компании на пазара, която прилагаше еднакви ценови условия за цялата страна. Новата тарифа предвижда два рискове региона- първия за регистрация в София и всички останали. Вторият рисков регион ползва допълнителна ценова преференция от средно 8%. Най- съществен бонус за нисък риск на региона ползват леките автомобили до 2000 куб. см. (-20%). С новите условия ХДИ предлага най- ниската цена на пазара за леки коли до 2000 куб. см. от Варна, Пловдив, Бургас. Оскъпява се разсроченото плащане: За разлика от старите, при новите ценови условия разсроченото плащане на гражданската отговорност е с 2лв. по- скъпо на за вяска вноска. Проверете цената за Вашата гражданска отговорност при новите условия на ХДИ.

Броко новини