Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

ХДИ: промени в цените на гражданската отговорност

От 15.12.2009 са в сила новите ценови условия за гражданска отговорност в ХДИ. За покритие без бонуса за управление само за територията на страната за почни всички категории превозни средства премиите са по- високи. Покачването при леките автомобили е прогресивно между 9% (при 1500 куб. см) до 35% (при обем на двигателя над 2500 куб. см.). между 15% и 23% са по- високите премиите за товарни автомобили (до 1,5т. и над 29г) и автобуси до 20 места. От 50% до 90% по скъпа е гражданската отговорност за строителна техника, багажни и къмпинг ремаркета. Ценова преференция ползват товарните автомобили до 20т., товарните ремаркита над 1,5т. и автобусите над 40 места. По новите тарифни условия премията е между 6% и 23% по- ниска. Повишението на цените за покритие на определени категории МПС- та частично се компенсира от по- високата за ограничение на територията на управление само за България. Премиите за малки леки МПС-та остават без промяна за страната. С около 5% е по- скъпа гражданската отговорност за леки коли над 2000 куб. см. Проверете цената за Вашата гражданска отговорност по новите условия на ХДИ.

Броко новини