Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

ХДИ: Промяна в тарифата по гражданска отговорност

От 15.02.2010г. влизат променените ценови условия за застраховка гражданска отговорност от ХДИ. Две са съществените разлики. За виновно причинени ПТП- та оскъпяването е диференцирано по тарифни категории. Средната му стойност е около 20%. Спрямо старите условия завишението на премията е с около 10% по- ниско. Отпада и оскъпяването при разсрочено плащане. Останалите тарифни условия остават без промяна. Базовата премията е на същите равнища. Запазва се ценовата преференция при управление на превозното средство само на територията на България. Това предимство, макар и с по- нисък териториален бонус, остава в сила и при наличие на виновно причинени ПТП. Запазва се и изискването за еднократно плащане на премията за издаване на сертификат зелена карта. Проверете цената за Вашата гражданска отговорност по новите условия на ХДИ.

Броко новини