Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Високи отстъпки и от ХДИ по имуществено застраховане

От 16.07.2009до края на септември ХДИ предлагат промоционални и по имуществено застраховане. С отстъпка до 60% могат да бъдат сключени застраховки „Пожар и природни бедствия”, „Индустриален пожар” и „Щети на имущество”. Три са условията за ползване на преференцията: премия не по- ниска от 10лв. за домашно имущество или 40лв. за фирмено, еднократно плащане на премията и застраховката да не е полза на банка кредитор.

Броко новини