Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Интерамерикан: Гражданската отговорност- по- скъпа и с по- малко отстъпки

От 01.05.2010 са в сила новите ценови условия за гражданска отговорност в Интерамерикан. Съществените промени са няколко: по прецизно дефиниране на тарифните категории, по- високи базови премии за почти всички категории превозни средства, по- малко възможности за отстъпки от базовата тарифа и разширяване на обхвата на по- рисковите региони. Новата тарифа предвижда по- прецизно ценообразуване за леки, товарни автомобили и автобуси. Ценовия диапазон до 1800 куб. см. включва две нови тарифни категории- до 1300куб. см. и до 1600 куб. см. Три са допълнителни тарифни групи са товарни автомобили- до 1,5т., до 5т. и до 10т. Базовата премия е средно с 11% по- висока. Като повишението на цената за покритие е най съществено за леки автомобили до 2000куб. см., товарни автомобили над 10т. и влекачи. Гражданската отговорност за мотоциклети, мотопеди и строителна техника е повече от 100% завишение. По- ниски базови числа компанията предлага за товарни автомобили до 1,5т. и до 5т. Промяната на обхвата на рисковите регионите е с включването на Перник към първи и Кюстендил към втори рисков регион. Компанията е предвидила по- малко възможности за редукция на цената чрез отстъпки. Остават само ценовите бонуси за еднократно плащане и подновяване без липса на щети. При новите условия застраховката се сключва с покритие за всички страни членки на споразумението Зелена карта. За издаване на сертификат се събира административна такса от 10лв. Проверете цената за Вашата гражданска отговорност по новите условия на Интерамерикан.

Броко новини