Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Интерамерикан: Изгодна гражданска отговорност за чужбина и през 2011

От 1.11.2010 са в сила новите ценови условия за гражданска отговорност в Интерамерикан. Формалните промени са малко, ефективните доста. Резултатът: изгодно предложение за гражданска отговорност със зелена карта. (Покажи цената на Интерамерикан за моята кола) В детайли: По- висока базова премияОскъпяването на базовата премия е единствената формална промяна в новите условия на Интерамерикан. Завишението е незначително, между 0,4% и 5%. За леки автомобили новите цени са със средно 2% по- високи. Повечето отстъпкиДопустимото намаление на базовите числа е вече до -25%. Остава традиционната за Интерамерикан отстъпка за подновяване без щети (-10% за втора и -15% за трета поредна година). Компанията въвежда и ценови бонус от -5% за нови клиенти, без виновно причинени ПТП-та през предходния период. Еднократното плащане носи допълнителни -15%. Без ограничения в обхватаГражданската отговорност в Интерамерикан не се предлага с опция за отстъпка за управление на превозното средство само на територията на страната. При искане от страна на клиента към полицата може да бъде издадена безплатно зелена карта, с покритие на всички страни членки на споразумението. Това условие остава в сила и при разсрочено плащане. Единствената разлика е, че сертификата се издава за срока за който е платена полицата (до следващата вноска). Без оскъпяване при разсрочено плащанеИнтерамерикан е от малкото компании, при които допустими са всички опции разсрочено плащане- на две, три или четири вноски. Тази възможност остава с сила и при издаден сертификат зелена карта. Разсроченото плащане е без оскъпяване. По- тесни рисковите региониСтраната е зонирана в три рискови региона. Гражданската за София и областта и Перник е с най- висока премия, Пловдив, Варна и Бургас са междинни цени. Останалата част на страната ползва преференциалните условия на най- безрисков регион. С промяната на тарифата Кюстендил е извън скъпите рискови зони. Останалите тарифни условия остават без промяна. Ако ще пътувате в чужбина, плащане разсрочено или вече сте клиент на Интерамерикан, задължително проверете цената за Вашата кола!

Броко новини