Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Интерамерикан: Каското значително по- евтино от днес

И като се заговорихме за каско от сутринта да продължим и с втората новина. Юлския отлив не засегна цените на Интерамерикан за гражданска отговорност, но пък втората автозастраховка е вече значително по- евтина.

Факт е, че каското на Интерамерикан не е сред най- коментираните на пазара. Доколко зад тази особеност стоят обективни основания, е трудно да преценим. Продуктът е добре написан, дори и определени екстри могат да бъдат открити. Сравнително конкурентен е като цена.

Повече информация за покритията и условията можете на намерите на секцията на Интерамерикан на нашата страница.

Новото от 12.07.2013г.

Каското стана по- евтино

Нови по- ниски цени от днес има за всички каско клаузи при леките коли и селскостопанска техника. По- евтино става Мега каското (търговското наименование на пълно каско при Интерамерикан) за лекотоварни (до 3,5т.) коли, туристически ремаркета, кемпери и каравани и при най- старите големи товарни и ремаркета.

Разликите заслужават внимание, защото правят цената с до почти 37% по- ниска. Средното намаление при леките коли е 17% за мега и голямото частично каско (пожар, природни бедствия и ПТП) и до 19% при покритие само на пожар и природни бедствия. Понижението на пълното каско при лекотоварните е с умерените 6,5%. Между 15% и 23% по- ниски цени компанията предлага за авто застраховката при селскостопанската техника.

И ако тези числа не ви говорят кой знае колко, приемете само, че с тези промени офертата на Интерамерикан се превръща скъпо предложениа до конкурентно на най- изгодните на пазара.

По- ниска минимална премия

Познаващите каско застраховката знаят, че минималната премия е цената под която застраховката не може да падне, независимо от застрахователната сума и/или възрастта на колата. Новата долна граница при Интерамерикан е вече по- ниска. 250лв е минималната премия за стандартно каско, а 200 е най- малката цена ако договаряте авансов бонус (Каско 10) или ползвате отстъпки (по бонус- малус скала) при подновяване.

Още едно съображение за граници трябва да подчертаем при каското на Интерамерикан. При стандартните клаузи за ликвидация други условия за минимална премия няма (такива са например минимална премия за право на доверен сервиз). Това е важно различие от повечето продукти на пазара, защото много малко застрахователи допускат безкасова ликвидация (доверен сервиз) без изискване за минимална премия. Казано с други думи, ако не договаряте специални условия за ликвидация, правото на сервиз зависи само от възрастта на колата, но не и от премията, която плащате.

За леки коли, това условие обаче не е валидно, ако искате да избягате от стандартните клаузи за ликвидация. Например очаквате официален сервиз за кола над 3г. или доверен за МПС над 8г. В тези случай застрахователят има изисквания за минимална премия. Въпреки, че с новите условия стойностите са по- ниски, границата е сред високите за пазара- 1500лв (1200лв по Каско 10)за официален сервиз и 500лв (400лв за Каско 10) за доверен сервиз. Ограничения за горната възраст на МПС-то при доверения сервиз няма. Ако премията не ви е съображение, можете да гарантирате ремонта срещу документи за всяка възраст на превозното средство.

Кое е важно да се подчертае при каското на Интерамерикан?

Изборът на каско застраховател е личен, но детайлите са важни. Две неща не бива да пропускате ако обмисляте Интерамерикан за ваш авто застраховател.

  • Тероториално покритие

Каското е с валидно на всички страни от споразумението зелена карта. Покритието е ограничено за рисковете кражба и грабеж за територията на Молдова, Русия, Беларус, Украйна, Албания, Босна и Херцеговина и Република Косово.

  • Ремонт в чужбина

Срещу доплащане можете да договорите право на ремонт в чужбина. Само при каското на ДЗИ такава опция е възможна.

  • Щети на паркинг

Покритието за щети по декларация (това са щети на паркинг, за които няма как да получите документ от КАТ или да спишете двустранен констативен протокол) са ограничено до два броя за срока на застраховката, а сума на изплатените обезщетения не може да надвишава 10% от договорената застрахователна сума.

  • Кражба и грабеж

При кражба или грабеж можете да избирате между две опции за сумата на обезщетението. Договорената застрахователна сума при сключване с 15% самоучастие (получавате 85% от числото по договора) или пълната сума на действителната стойност на МПС-то към датата на събитието по експертна оценка на застрахователя.

  • Допълнителни застраховки

Към каско полицата можете да добавите, като допълнителни застраховки, злополука на местата с два обхвата на покритието и автоасистанс (изборът е между три опции. Разширеното покритие е валидно за територията на Европа.)

Интересно предложение за каско нали? Ако е време за подновяване не пречи да разгледате един застраховател в повече.

Броко новини