Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Избор на брокера: Гражданска отговорност в Булстрад

Знаете, че обичаме добрите предложения. Крайното число за премията по гражданска отговорност обаче не винаги казва всичко. Затова ще ви научим да разбирате офертата ни по- добре, за да сте сигурни, че получавате максимума срещу вашите пари за задължителната застраховка.

Какви са правилата по гражданска отговорност?

Застраховката покрива страните от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и тези от Многостранното споразумение. Изписали сме ги подробно на

? За кои страни важи гражданската отговорност?

При пътуване в тези страни полицата е достатъчна. Не се изисква сертификат зелена карта!

? Ще пътувам в чужбина, трябва ли ми зелена карта?

Почти всички (без Алианц и Булстрад) застрахователи предоставят ценова преференция, срещу декларация че превозното средство няма на напуска територията на страната. Така наречената отстъпка за България не ограничава териториалния обхват на застраховката, но създава за вас два ангажимента:

  • Да уведомите застрахователя за промяната в обстоятелствата при които е сключена полицата.

И за това, както за всичко друго около застраховките- звъните на брокера! Уведомлението става като доплатите ползваната отстъпка и/ или като ви издадат зелена карта. (Издаването на сертификат има същият електронен регистрационен режим като гражданската отговорност. Застрахователят разбира в реално време, че брокерът го е принт-нал!)

  • Преди първото пътуване зад граница да доплатите разликата (отстъпката).

Изискването за доплащане не зависи от това дали искате към полицата да бъде издаден сертификат или не. То произтича от факта, че при сключване сте ползвали отстъпка.

Защо Булстрад за гражданска отговорност?

Факт е,че Булстрад не са топ оферта за почти всички категории превозни средства. Хубавото при тях е, че условията на застрахователя не предвиждат отстъпка за България. Цената която виждате е покритие на задължителните страни по кодекс, без други условности.

С такава полица спестявате два ангажимента:

  • Да мислите какво трябваше да се направи преди пътуване в чужбина и
  • Да се чудите колко ще ви искат допълнително.

Ако не пари (защото част от компаниите предоставят безплатни или евтини краткосрочни зелени карти), то поне време е чистата икономия от добре информирания избор при сключване.

И това не е всичко за гражданската отговорност на леките коли!

При еднократно платена премия за задължителната застраховка имате право на два безплатни сертификата от по 15 дни. Т.е. можете да ползвате безплатно и доброволното разширение на покритието по полицата за трети страни (това за тези за които зелената карта е задължителна и се изисква при граничен контрол. От съседните ни това са Турция и Македония).

И да обобщим:

Кога в Булстрад е по- добре за гражданска отговорност?

? Ако има вероятност да пътувате поне веднъж извън страната,

? Ако има вероятност да пътувате (поне веднъж, но не повече от два пъти) извън страните от ЕИП и многостранното споразумение.

? Ако не искате преди да тръгнете зад граница (в ЕИП и многостранното споразумение), първата работа да ви бъде да търсите брокера.

Убедени сме, че тези съображения компенсират разликата от десетина лева спрямо най- евтиното предложения за гражданска отговорност!

Имайте ги предвид при избор на застраховател при подновяване на вашата полица?.

Броко новини