Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Избор на брокера: Каско в Лев Инс

Лято е! Обичайното време за море и … каско :) Добрите предложения на пазара са доста (виж Армеец, ДЗИ). В средата на юли и Лев Инс представи няколко атрактивни опции в условията си по застраховка каско. Къде са разликите?Безпрецедентно високи отстъпки при подновяване без щети- по 25% за всяка година. Обичайният ценови бонус при всички останали компании варира между 5% и 10%. Ценова преференция при липса на щети по полица каско на други компании. Висок максимален процент на всички допустимите отстъпки- до 35% при пълно каско с еднократно плащане и 30% при разсрочено, до 25% за всички частични покрития без кражба. Запазват се правото на ценова редукция между 5% и 15% в зависимост от възрастта на автомобила при сключена гражданска отговорност. Важни детайли за каското на Лев Инс: Автомобилната застраховка на Лев Инс е с шест опции за покритие: пълно каско (всички рискове); частично каско (всички рискове, без кражба и грабеж); пожар и природни бедствия; ПТП, кражба и грабеж; ПТП и само кражба. С право на ремонт в доверен сервиз за всички автомобили със застрахователна сума над 5000лв. независимо от възрастта и размера на начислената премия. Минимална премия по полицата е 250лв., а при подновяване без нерегресни щети- 200лв. Цените за маркировка са ниски- между 18лв. (при подновяване) и 40лв. (при липса на каквато и да е маркировка).

Броко новини