Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Къде е най- евтината гражданска отговорност?

Знаете ли коя е най- четената статия на нашата страница? Ето тази:

? Колко струва зелената карта?

Факт е, че сме единственият източник в мрежата с детайлна, достоверна и актуална информация за гражданската отговорност. Казали сме всичко за това как работи застраховката, за кои страни важи, какво покрива. Изводът обаче който правим от статистиката е различен.

Средно статистическият потребителят на застрахователни услуги не прави информиран избор когато купува своята полица!

Шаблон при избор на застраховател за гражданска отговорност е най- горния в офертата?. Цената за задължителната застраховка не е това което плащате при сключване, а общата сума която ще се наложи да дадете през срока на нейната валидност. Не са равни! Или поне не винаги.

Какво е важното да се знае?

  • Гражданската отговорност има задължителен териториален обхват

Той е за страните от европейското икономическо пространство и тези от многостранното споразумение. Застрахователят няма право да ограничава под каквато и да е форма териториалната валидността на полицата.

? Кои страни покрива гражданската отговорност?

  • Отстъпката за България не променя териториалната валидност на полицата

Преференцията, която застрахователите предоставят е инструмент за формално намаление на цената. Срещу вашето обещание да не пътувате зад граница компанията допуска да ползвате отстъпка. Ако я приемете се ангажирате преди излизане извън страната да я възстановите. Ако се спазите обещанието, застрахователят има право да изиска обратно ползваната преференция.

? Отстъпка за България и зелена карта

  • Зелената карта не се продава самостоятелно

Сертификатът зелена карта е удостоверение за валидност на полицата и разширение на покритието за всички незадраскани страни, които са извън задължителния териториален обхват.

Самостоятелно покритие за трети страни не се предлага вече. Единствената опция за това е текущия ви застраховател по гражданска отговорност. Ако сключите втора полица за да избегнете скъпото доплащане за зелена карта, не избягвате задължението за плащане към първата компания.

? От къде да си купя зелена карта?

? Доплащането за зелена карта по текущата ми полица е много скъпо, мога ли да си купя втора гражданска отговорност с по- евтин сертификат?

  • Скъпата застраховка е каско

По една причина- плащане повече при сключване и при възстановяване на щетите.

Гражданската отговорност при всички компании носи отстъпки по каско (между 5% и 15%). При част от застрахователите покритието по каско за чужбина зависи от условията при които е сключена задължителната полица. 10-15 лева икономия от ГОто костват 10% намаление за каското и между 25-30% върху цената на каското ако го искате с покритие и извън България.

? Какви отстъпки дава вашата гражданска отговорност?

Как да изберете най- евтината гражданска отговорност?

Ние правим така, като подновяваме нашите полици.

1. Има ли каско колата?

Да. Задължително сравняваме първо общата цена (каско и ГО).

Не. Въпрос 2

2. Има ли някаква вероятност колата да мръдне зад граница?

Не, никаква. Най- евтината гражданска отговорност върши работа. Взимаме „такава за България”.

Да. Въпрос 3.

3. Колко пъти и за колко време?

Веднъж до два пъти, само за ваканция. Гледаме евтините компании, които подаряват или продават краткосрочни зелени карти за полици сключени с отстъпка за България.

Не мога да преценя. Въпрос 4

4. Къде е вероятно да се наложи да се пътува?

ЕИП, Събрия и Хърватска. За там зелена карта не трябва. Гледаме компаниите, с междинни цени- без отстъпка за България и без зелена карта.

Турция, Македония и други- Сравняваме застрахователите по познатия за всички начин.

Има разлика! И както почнахме- тя е в информацията. Тествайте?.

Броко новини