Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Каско в Армеец? Повече за същите пари!

Неведнъж сме писали: Армеец умеят да държат интереса към себе си! Новината е по каско и идва с промяна в общите условия на автозастраховката. Каското в Армеец е вече с безплатно разширение за чужбина. (до сега тази опция се предоставяше като бонус само при издаден сертификат зелена карта по гражданска отговорност или срещу заплащане на допълнителна премия). Без пари за чужбинаОт 01.01.2011 при същата премия компанията покрива всички договорени по полицата рискове за страните от Европейски Съюз, Европейско икономическо пространство и Швейцария. За останалите, държави, членки на споразумението Зелена карта, каското остава без пари само при пожар, природни бедствия, ПТП, щети на паркинг и злоумишлени действие (клаузи минимално и частично каско). Не забравяйте! За безплатното покритие за чужбина не е необходима зелена карта, но сключената и еднократно платена гражданска отговорност носи 10% отстъпка от цената на каското. 5% е допустимата редукция за разсрочена ГО. Останалите предимства: Безплатен асистанс за чужбина. Тази опция се предоставя само за леки и лекотоварни автомобили до 3,5т. общо тегло и до 9 места с българска регистрация. По условията на каско това ограничение не е валидно. Застраховаеми са всички превозни, ако са регистрирани по надлежния ред, без значение къде. Конкурентни цени.Въпреки промяната в условията на застраховката тарифата остава същата. Цените на Армеец са сред най- атрактивните предложения на пазара. В средата на миналата година компанията свали прага за право на ремонт в доверен сервиз. Тази опция на ликвидация е валидна за коли до 8г. Срещу допълнително заплащане това право се предоставя и за по- стари МПС-та при застрахователна сума над 8000лв. Предимство в Армеец: цената е ниска-10% върху премията по полицата. Асистанс център. За всяко произшествие на територията на страната можеше да ползвате услугите на асистанс центъра на компанията. Не тел. 02/8190800 или 0887 922 444 при събитие ще получите съдействие за необходимите действие от ваша страна. По преценка на компания щетата ви може да бъде заведена и на мястото на събитието. Длъжни сте! При кражба, грабеж и пожар на застраховано в Армеец ПТП сте длъжни да уведомите компанията незабавно на тел. 0887 922 444.

Броко новини