Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

КФН: Край на отстъпките за България, ограниченията за издаване на зелена карта и административните такси около сертификата

Поздравление за надзора!

Шизофренията около териториалния обхват и отстъпката за България е на път да изчезне! В свои указания от 16.04.2014г. станали публични днес КФН указа

Отстъпката за България е противозаконна!

Приятният ефект от това указание е потвърждение на голямото ни желание да сме ефективна част от Европа. Надзорът определи задължението да информираме застрахователя преди напускане на територията на страната, ако сме ползвали преференция за по- нисък риск срещу декларация, като ограничаващо правото ни на свободно движение из стария континент. Това наше право е безусловно и не може да бъде обвързвано със задължение да уведомяваме държавни органи или частни лица.

Премията по застраховка гражданска отговорност е една и се уговаря при сключване. С горната презумпция надзорът уточни, че е проблем на застрахователят да определи коректно според портфейла си и в аванс достатъчната за риска премията. А промяната на риска не може да бъде използвана като основание за събиране на допълнителни суми.

Какво следва да промени това при отделните застрахователи?

Ефектите са два:

  • Няма да има отстъпка за България

Факт е, че отстъпка за България все още има по доста тарифи. Очакваме промяна при Алианц, Армеец, Булинс, Виктория, ДЗИ, Дженерали и Евроинс.

  • Ще отпадне и наказателната премия

Такава все още има в тарифата на Дженерали и драматичните (и ефективно несъбираеми) 2000лв ще станат история.

Зелена карта ще се издава ако я иска клиента и за задължителния обхват. При това без пари

Трябва да сме ви научили вече, но го имаме и подписано от КФН, че зелената карта е удостоверение в стандартизират вид за наличие на валидна полица по гражданска отговорност. Надзорът отсече! Застрахователят не може да откаже издаване на зелена карта по сключена и платена застраховка, нито пък да иска доплащане срещу това.

Обърнете внимание! Тук става дума за задължителния териториален обхват по гражданска отговорност. За него следва безпроблемно да взимате зелена карта, задраскана за трети страни. Разширението за тях е доброволно и нищо не пречи срещу това да се събира допълнителна премия.

Какво ще промени това при застрахователите?

Пак много неща.

  • Няма да ви отказват сертификат, ако го искате

За колкото сте платили, за такъв срок и при всяко плащане ще можете ако искате да се сдобиете със зеления картон. Текущо сертификат за задължителния обхват се предлага само от ХДИ. Доскоро го имаше и при Уника, но отпадна при последната промяна на тарифата. Този аспект на указанията на КФН ще засегнат всички останали компании (без ХДИ).

  • Сертификатът за задължителния обхват ще е напълно безплатен

Според указанията, освен доплащането следва да отпадне и административната такса, която доста компании събират. Стойността на бланката и усилията по нейното издаване са част от административните разходи на застрахователя и няма причина да се инкасират отделно.

Промени очакваме при ЛевИнс (1,63 е административната такса за всеки сертификат), Армеец (5лв за всяка зелена карта след първата), ХДИ (2лв за всеки сертификат след първия).

  • Няма да ви събират непогасените вноски по полицата

Макар и не изрично изписано от КФН и тази ексра ще е факт. Причината е, че имате право на нова зелена карта за всяка вноска и това не може да бъде поставяно под други условия.

За това условия промени очакваме при Булинс, Бустрад за плащане на 4 вноски, Виктория и Уника.

Пак уточняваме! Всички тези условия се отнасят само за задължителния териториален обхват. Като има и едно допълнително изискване, което не е видно на пръв поглед. Валидността на зелената карта не може да бъде по малка от 15 дни. Ако се сетите за сертификат 14 или по - малко дни преди падежа на поредната вноска, няма начин да го получите без плащане на следващата дължима.

Как застрахователите ще се оправят с недотам оправния посреднически канал, като става дума за драскане на трети страни, ни е трудно да прогнозираме…

Краткосрочната зелена карта отива в история

Аргументът на надзора, че така се компрометира удостоверителната функция на сертификата, е в определена стенен основателен. Това обаче е валидно само за задължителния териториален обхват. Няма каквато и да е пречка покритието по гражданска отговорност да бъде разширено краткосрочно за трети страни. Интересно как ще изадминистрират тази опция застрахователите, без това изкуствено да натовари цената. Честно казано не се го представяме, защото е неизбежно да стане само с един сертификат.

За това условие промени очакваме при Булинс, Булстрад, Виктория, ДЗИ, ХДИ и Олимпик.

Застрахователите ще си пишат тарифите правилно

Е това е гъделчето лично за нас. Повечето от крайно време е, професионалистите да почнат да се изразяват правилно в официални и публични документи. Надяваме се веднъж завинаги да отпадне недомислиците в тарифите от типа „България и ЕС“ или други разновидности.

Няма да посочваме застрахователи, защото ще е обидно!

Какво пропусна надзора в указанията си?

Принта на полицата!

Това е личното споразумение между застрахован и застраховател за параметрите при които се сключва гражданската отговорност. Дори и след промените в Наредба 24 има компании, при които е невъзможно да се издаде полица по тарифа за задължителните срани, без изрично да се декларира (колкото и да не иска клиента), че МПС-то ще се управлява само на територията на страната.

Нашите надежди около новите указания

От опит знаем как сработват на практика указанията за двустранните констативни протоколи. Имате си и пример! Дано този път нещата не спрат само да формалното разпореждане, а да видим фактическо и работещо изпълнение.

Броко новини