Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

КФН ни провери

Длъжни сме да го споделим.

Надзорът ни дойде на крака.

За трети път откакто сме онлайн. И за пореден път останахме доволни. Защото:

Въпрос на уважение да дойдат лично! Познават ни и ние тях, не само по документи.

Избрани сме сред много други брокери! Това говори за успешна диференциация на бранда.

Предпочитаме да идват, защото констатациите от такива проверки са повече от добър ориентир за нашата работа!

Обмяната на мнения с източника на политиката в сектора е като да „пиеш вода от извора“. Помага ни да си сверим часовника и да правим по добри прогнози за перспективите.

Благодарим!

Между другото това изживяване казва много повече

Надзорът работи. И това е видно не само от новите нормативни правила, които се появяват. Вменените задълженията са нищо без контрол върху тяхното изпълнение.

Потребителите са активни. Трябва да бъдете и спокойни. Ние ще правим необходимото за да ви правим и още по информирани.

Конкуренцията е жива. А нима има по- силен стимул от нея за да ставаме все по- добри в това което правим?!

Броко новини