Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

<b>Кога ще бъде прекратена регистрацията на превозно средство без сключена гражданска отговорност?</b>

Медиите обикновено слагат каруцата през коня, така че нека обобщим фактите към днешна дата.

Към 13.01.2016г. не може да се посочи точната дата, от която липсата на гражданска отговорност ще води до прекратяване на регистрацията

Тук важни са две неща.

1. Няма да се случи без да разберете

Когато институциите (реализацията на разпоредбите зависи от Гаранционния фонд и Министерство на вътрешните работи) са готови, ще получите официална информация от тях. вероятно от пресконференция и със сигурност с писмо от Гаранционния фонд.

Не подновяването на гражданската отговорност не води до дерегистрация от деня, следващ изтичането на полицата. И при работещ обмен на данни в реално време, Кодексът предвижда Информационният център да изпрати писмо, с което имате 14 дни за да сключите нова полица.

Обърнете внимание!

Така при така разписаните правила, срокът тече от изпращането. Няма никакво значение дали и къде сте го получили.

Кога обаче ще се въведе периодичност в изпращането на писма и каква е отделен въпрос. Такава ще има, но е рано за прогнози.

Със същата неизвестност за сега и е времето за реакция от страна на МВР, след изтичане на този 14 дневен срок. Кодексът не поставя времева рамка, само указание за предприемане на действия.

2. Липсата на гражданска отговорност ще води не до спиране от движение, а до прекратяване на регистрацията

Или поне така е разписано в Кодекса за застраховане чл. 574, ал. 11, края на абзаца. Ако не правите разлика, прекратяването на регистрацията е по- тежка мярка от спирането от движение. Тя превръща моторното превозно средство в недвижимост. Въпреки това с &38 предходните и заключителни разпоредби на Кодекса се правят промени в Закона за движение по пътищата с които, възстановяването на регистрацията ще става служебно при предоставяне на информация от Информационния център на Гаранционния фонд. В какви срокове също предстои да бъде уточнено.

Кои срокове са ясни от сега?

Само един. И той е 01.07.2016г. До тази дата обменът да данни между Информационния център и МВР трябва са е стане в реално време. До тогава МВР ще продължи да разбира кой има и кой не гражданска отговорност всеки понеделник.

Препоръчваме ви!

Ще си спестите неизвестността на това кога може да бъде прекратена регистрацията ако спазвате предписанията на закона.

Гражданската отговорност е задължителна застраховка. Имате или ползвате ли преводно средство- трябва да имате полица. Няма никакво значение дали седи в гаража, дали сте през повечето време в чужбина и т.н. Такива са правилата в цяла Европа, а ние сме част от нея.

Ако ви е скъпо да платите еднократно- плащайте на вноски. Има и месечни. 15-20лв на месец са точно колкото е бензина, за да извадите колата от гаража.

Ако не ви се плаща въобще, спрете колата от движение. Става лесно. И спирането и пускането са с една заявление до Пътна полиция, малкия талон и такса от порядъка на десетина лева.

Ще ви държим в течение за всичко което (ще) се случи около процедурата. Следете новините.

Броко новини