Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Лев Инс: Нови цени за гражданската отговорност от 14.09.2009

Промяната е по- скоро формална за повечето категории автомобили. С 10 лв. по- скъпа е застраховката за всички леки и товарни автомобили до 20 тона. За най- тежко товарните автомобили и влекачи цената с 10% завишение. За автобуси премията за застраховката е с 5% до 7% по- висока. Новата тарифа не предвижда повишение за ремаркета и специализирана техника.

Броко новини