Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Лев Инс: Лека промяна в условията за БМВ-та по каско

Спокойно! Новините не са от най -добрите, но не са драстични. Промяната е то днес и влиза с вила от утре 13.10.2012г.

БВМ-тата остават на старите цени, но без право на много отстъпки

Добрата част от новината е, че БМВ-тата остават на базовите цени, като всички други автомобили – между 5,5% и 7,6% според възрастта. Лев Инс въвежда обаче някой ограничения за немската марка в зависимост от модела и застрахователната сума.

Леките и скъпите Х-сове с най- много -10%

Максималната отстъпка, на която имате право при новите условия е 10%. Това правило е в сила за всички модели БМВ (без Х5 и Х6).

Х-совете запазват правото на минус десет само ако са над 100 000лв. По- евтините- по базови цени.

Изискването за монтиране на допълнително средство за защита остава без промяна

Задължително е монтирането на допълнително средство за защита при застраховател сума над 15 000лв. Отнася се за всички серии и модели на БМВ. Монтажът на устройството е за сметка на застрахователя.

И още за каското на ЛевИнс

Ако познавате каското на Лев Инс знаете, че гражданската отговорност? може да свали цената на каското с между 5 и 15% според възрастта на колата. Малката имуществена полица (Мегапротект)? при премия над 20лв ви дава право да още -5%.

Допълнителни преференции за цената имате, ако плащате еднократно или подновявате без щети. По каското в Лев Инс можете на ползвате отстъпка и за липса на щета, дори ако предходната полица е била в друга компания.

Минималната премия е 250лв, а при подновявате без щети- 200лв.

Долната граница за доверен сервиз е 475лв. Ако след отстъпки цената на застраховката излиза по- малко, можете да доплатите разликата за право на ремонт в сервиз на застрахователя. Покритието е за България а за рисковете Пожар, Кражба и грабеж за всички страни, членки на МСЗК (с изключение на Русия, бившите съветски републики, извън ЕС и Иран). За Турция трите риска се покриват с 25% самоучастие.

Броко новини