Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Лев Инс официално остави най- ниската цена за влекачи на ОЗК за всички области без Благоевград и Кюстендил

Бърза промяна от днес промени ситуацията в цената на гражданската отговорност за влекачи. Началото поставиха ОЗК в петък с информация, в сила от 20.06.2016г., за

50% по- висока цена за ГО-то на влекачите, регистрирани в и област Кюстендил

Практиката не е никак нова. При стандартни условия със същото завишение са и регистрираните големи коли в област Благоевград. Разбира се и за новата зона е налице старата опция след преценка на индивидуалния риск, надбавката да е по- ниска.

Преди час и Лев инс обърна специално внимание на тази категория превозни средства.

С 200лв. в повече ще струва ГО-то на влекачи.

Промяната е валидна за всички регистрация. Надбавката за разсрочване на плащането остава без промяна.

Въпреки корекциите цените на тези два застрахователя остават с поне стотина лева пред третото на пазара предложение. Сравнявайте си. Числата са онлайн.

Броко новини